Harsa

Skog vid Harsa
Areal: 53 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 950 000 SEK
Anbudsdag: 27/6 2022
Här erbjuds en obebyggd skogsfastighet vid längdåkningsparadiset söder om Järvsö, Hälsingland.

Obebyggd skogsfastighet om ca 41 ha produktiv skogsmark där virkesförrådet beräknats till ca 4 900 m³sk och som präglas av medelålders gallrade skogar. Väl utbyggt vägnät. Fastigheten korsas av mark för skidspår och gränsar i söder mot ett nyetablerat stugområde vid Harsa, ett eldorado för längdskidåkare. Jakt i viltvårdsområde om ca 6 600 ha.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Harsa

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten har en skogsbruksplan upprättats 2015 av Mellanskog. Planen har av dem sedan tillväxtberäknats och justerats för utförda åtgärder t.o.m. 2021. Vad som inte anges är att fastigheten drabbats av snöbrott och kullfallna träd vintern 2020/21, huvudsakligen berörande de bestånd som gallrades 2019. Företrädesvis spridd förekomst men med någon mindre ansamling.

Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 41,1 ha och virkesförrådet har beräknats till 4 919 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 120 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 63%, gran 28%, löv 4% och contorta 5%. Boniteten anges till 3,8 m³sk/ha.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Skidspår

Harsa Konferens & Fritid AB arrenderar mark för skidspår och vandring. För detta utgår arrende samt rätt för markägaren att nyttja spåren utan kostnad. Avtalet är nu under omförhandling och kommer att justeras inför kommande arrendeperiod. Justeringen innebär att arrendeområde minskar i omfattning och kommer i fortsättningen att utgöra en ca 100 m lång och 4 m bred överfart över fastighetens smalare del.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Grönås viltvårdsområde om ca 6 600 ha. Kontaktperson är Tord Persson, jaktledare och kassör, telefon: 070-299 92 72.

Fiske

Fastigheten ingår i Järvsö fiskevårdsområde. Se bifogad hemsida för vidare information;
https://jarvsofvo.se/

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Järvsö-Hamre 12:81

Ägare

Eva Van Der Meiden 1/3
Herman Van Der Meiden 2/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,1 ha
Impediment 11,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 53,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 361 000 kr
Skogsimpediment 30 000 kr
Summa: 1 391 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier