Harsatrakten

Skog i närhet till Harsa
Areal: 67 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2022
Obebyggd skogsfastighet i närhet till längdskidåkningsmecka söder om Järvsö, Hälsingland.

Nordväst om Harsa finns dessa skogsskiften med ca 53 ha produktiv skogsmark främst fördelat i de yngre och de äldre åldersklasserna. Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till ca 6 600 m³sk. Väl utbyggt vägnät i området och jakt i VVO.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Harsatrakten

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av fyra skiften, varav ett mycket litet vid Skalsvallen. Skogsmarken är inventerad 2022 av Jan Andersson, Holmenskog AB. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 53,2 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 6 607 m³sk vilket ger ett medelförråd om 124 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog relativt jämnt fördelat mellan huggningsklasserna R2, G1 och S2. Medelboniteten är skattad till 5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 240 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 64% tall, 34% gran och 2% löv.

Avdelning 4 på Vinnfar-skiftet har delvis drabbats av snöbrott och kullfallna träd. Intressenter uppmanas att själva se över omfattningen i fält. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Vägar

Fastigheten har del i tre gemensamhetsanläggningar för väg. Ljusdal Stavsättraskogen Ga:1 som förvaltas av Järvsö Västra samfällighetsförening samt Ljusdal Grönås Ga:5 som förvaltas av Harsa-Sortvattnet samfällighetsförening. Utöver dessa två har fastigheten andel i Ljusdal Järvsö Kyrkby Ga:2 som avser vägar i centrala Järvsö och förvaltas av Järvsö Vägförening. Under 2021 betalades 236 kr i vägavgift till Järvsö Västra samfällighetsförening. Enligt säljaren betalades inga ytterligare vägavgifter under året.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Järvsö Västra Viltvårdsområde som omfattar ca 12 000 ha. Kontaktman är Kent Andrén, tel. nr. 070-381 18 83. Älgjakten bedrivs i två jaktlag. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till ingående i jaktlagen. Småviltjakten bedrivs enskilt över hela området.

Fiske

Fisket i området administreras av Järvsö FVO. Se mer information på www.jarvsofvo.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sörvåga 1:1

Ägare

Olof Andersson 1/2
Ann-Christin Andersson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,2 ha
Myr/kärr/mosse 14,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 67,8 ha

Taxeringsvärde

Efter att skiften avyttrats från fastigheten under 2021 har inget nytt taxeringsvärde hunnit fastställas.

Inteckningar

I fastigheten finns två datapantbrev om sammantaget 400 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier