Has i Bispbergshyttan

Gård med vackert läge och ägor av jord och skog i direkt anslutning. Jakt och fiske.
Areal: 38 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/11 2019
Visning:
3/11 kl 12:00
Välkommen! Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Gård med mycket vackert läge i Bispbergshyttan. Till gården hör jord och skog fördelat på 6 skiften, totalt 24,4 ha skogsmark och 12,1 ha inäga, virkesförråd om ca 9 200 m³sk.
Jakt och fiske. Egendomen har två fastighetsbeteckningar som kan säljas tillsammans eller var för sig.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (36)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Uppfört i 1½ plan på källargrund. Timmerstomme klädd med stående panel och tegeltak. Enkelglas med innanfönster. Uppvärmning via vattenburet system med självcirkulation från vedpanna, systemet har inte varit i bruk på många år och är därav inte att räkna med som fungerande.
Enskilt vatten och enskilt avlopp, endast för gråvatten.
Taxerad bostadsyta 67 m².
BV Stor kallfarstu inrymmande trapphus till källare och övre plan. Kök med vedspis och stort hörnskafferi. Kammare och ett mindre rum.
ÖP Oinredd övervåning indelad i hall och tre rum varav ett rum är bonat.
Fönsterkarmar och oglasade bågar finns att tillgå.
KV Gjutna väggar med fönster och ingång utifrån. Murstock med bakugn, vedpanna.
Matkällare och grovkök/tvättstuga. Eldstäderna är att betrakta som ej i bruk.

Gammelstugan

Timrat bostadshus på stengrund med tegeltak och enkelglasfönster.
BV Farstu, kammare med kakelugn, storstuga med vedspis och bakugn.
ÖP Oinredd kallvind.
Byggnadens stengrund har delvis rasat ur på ena kortsidan.
Byggnadens tak är i behov av reparationer.

Energideklaration

Ingen energideklaration finns och kommer ej heller att upprättas med avseende på byggnadernas skick och avsaknad av uppvärmning.

Driftskostnader

Inga driftskostnader för hushåll såsom uppvärmning, el, sophämtning, vatten och avlopp m m. finns att redovisa då fastigheten är och har varit obebodd under många år.

Ekonomibyggnader

Ladugårdslänga i vinkel

Byggnad i timmer med tegel och plåttak. Gjutet golv i stalldelen och i övrigt brädgolv.
Byggnaden inrymmer gamla ladugården med loft över, loge, mjölbod, maskinförvaring mm. Kortsidan på vinkelbyggnaden har inrasat tak. Taket i övrigt är i behov av översyn och reparationer.

Stall och vagnslider

Byggnad i timmer med tegeltak och brädgolv. Inrymmer stallslider med loft över del, stall och förvaring. Tak i dåligt skick, delvis inrasat på en kortsida.

Vedbod/snickarbod

Enkel timrad byggnad med plåt och tegeltak.

Plåtskjul/traktorgarage

Lastbilsgarage

Enkel oisolerad byggnad med plåtklädd regelkonstruktion. En del har gjutet golv och en del har grusat underlag. El finns draget till byggnaden.

Skog och mark

Åker och beten

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 12,1 ha inägomark. Marken är fördelad på två skiften varav merparten ligger i direkt anslutning till gården.
Marken betas och slås årligen. Inga stödrätter finns.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen sex skiften. Totalt 24,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 9 259 m³sk, vilket motsvarar ca 379 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 47 % av virkesförrådet medan gran har 51 % och lövträd har 2%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 7,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 134 m³sk.
För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskartor. Inventeringen är gjord av Mellanskog augusti 2019.

Natur och kultur

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några områden med höga naturvärden eller Fornlämningar. En större nyckelbiotop om 3,6 ha finns registrerad och berör skifte 4, avdelning 11 enligt skogsbruksplanen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheterna ingår i Fjägeråsens vvo, areal ca 4 500 ha. Gemensam älgjakt på hela området och småviltjakt inom hela området. Älgtilldelningen 2018 var 7+7.
Mer information finns på; fjagerasen.wordpress.com
Kontaktpersoner på Fjägeråsens VVO; Eva-Lott Carlsson 070-517 35 18 och Per Lundkvist 070-262 65 27

Fiske

Fastigheterna är belägna inom Stora Skedvi Fvof område. Mer information finns på deras hemsida; www.fiska-i-stora-skedvi.se

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

I skogsbruksplanen redovisas Bispbergshyttan 24:1 med skiftesnummer 2, 3, 5 och 6 och
Forsbo 10:1 med skiftesnummer 1 och 4.
Bispbergshyttan 24:1 äger andel i Besparingsskogen Landa S:9, St Skedvi jordägande socknemän.

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Bispbergshyttan 24:1 & Forsbo 10:1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 36,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,4 ha
Impediment 1,0 ha
Inägomark 12,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 1,5 ha
Summa: 39,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 289 000 kr
Åkermark 306 000 kr
Tomtmark 117 000 kr
Bostadsbyggnader 129 000 kr
Ekonomibyggnader 116 000 kr
Summa: 1 957 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga glesbygdsområde. Den som sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger behöver inte ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Senast inkomna fastigheter till försäljning