Hassela

Gård med skog och åker
Areal: 60 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 165 000 SEK
Gård med potential i Hassela samt bördig skogsmark och möjlighet till jakt.

Lantligt läge med närhet till Hasselasjön och centrala bekvämligheter som affär, skola samt bad, spa och skidåkning på Hassela Ski Resort. Två boningshus med potential samt generöst med förvaringsutrymmen. Ett av husen en äldre mangårdsbyggnad med charmerande detaljer både interiört och exteriört. En mindre del skogsmark finns vid brukningscentrum och resterande del på skogsskiftet ca 7 km norr därom, vid Svedjebovallen. Inägomarken är belägen både vid vallen samt vid brukningscentrum. Försäljningen består av två fastigheter, Hassela Kyrkby 17:1 och Hassela Kyrkby 1:18, där den senare utgör en mindre fastighet belägen vid Svedjebovallen och på vilken det bland annat finns två vallstugor.

Kontakta Areal

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Hassela

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnaden

Gårdscentrum är beläget i Hassela Kyrkby. På gårdscentrum finns två boningshus, en ståtligare mangårdsbyggnad i äldre stil samt ett mindre hus med fasad av eternit. Det mindre huset är det som senast bebotts medan del av mangårdsbyggnaden tjänat som kontor.

Det röda huset är av äldre snitt och i behov av kära händer. Byggnadstypen är 1 ½-plan på torpargrund. Huset har stor potential och uppvisar vackra, charmerande detaljer både interiört och exteriört. Byggnadsarean är enligt mätning dryga 140 m² (exklusive brokvist) och den taxerade boytan är 215 m² med biarea om 20 m².

Pardörrar med portklappare välkomnar dig in i husets hall. Hallen med moderna tapeter i gammal stil samt en vacker trapp leder dig, förutom till det övre planet, till ett kök i öster, en sal med kakelugn i norr samt ett oinrett rum i väster. I det oinredda rummet finns en järnspis placerad i rummets öppna spis.

I köket finns en välbevarad järnspis samt en elspis av äldre modell. Från köket nås ett par förvaringsutrymmen, en toalett med wc-stol och handfat, ytterligare ett rum med kakelugn samt ännu en utgång.

Från övervåningens hall kommer du till ett oinrett rum, ett kök i äldre stil samt ett pampigt rum i rött med snickarglädje och utsmyckningar i guldstil. Rummet erbjuder punktvärme genom kamin. I anslutning till det röda rummet finns ett furubetonat rum med öppenspis. Från köket nås ytterligare två sovrum varav ett med kakelugn.

Stomme/fasad av timmer, kopplade 2-glasfönster och yttertak av plåt. Vattenburet värmesystem med jordvärmepump genom kulvert från eternithuset. Punktvärme finns i form av köksspisar och kakelugnar. Ventilation genom självdrag. Sotning och brandskyddskontroll ej utförd under senare år varför eldningsförbud råder i båda husen.

Samtidigt som husets interiör präglas av granna färgval och tapeter samt tjusiga detaljer och trägolv så finns ett stort renoveringsbehov.

Bostadshus med fasad av eternit

Bostadshuset är fristående i 1½-plan och uppförd på källargrund. Byggnadsarean är enligt mätning ca 85 m². I huset finns flera trevliga inslag men generellt sett föreligger ett omfattande renoveringsbehov.

På entréplan finns två ingångar med tillhörande hallar. En entré saknar brokvist. Köket nås från båda hallarna. Kök i äldre stil men med elspis av modernare slag. Vidare finns på entréplan även ett sovrum samt ett större vardagsrum med kakelugn. Vackra tapeter samt detaljer i äldre stil återfinns i flera av husets utrymmen. I hallen som vetter mot söder finns trappor både till övre plan samt till källaren.

En retrotapet pryder väggarna i trappan på väg till det övre planet, väl uppe möts du av en mindre hall prydd med vackra trägolv och spegeldörrar. Från hallen nås ett förvaringsutrymme, ett oinrett rum samt två sovrum varav ett med charmig äldre tapet i barnstil. Även i dessa rum återfinns gamla trägolv.

I källaren återfinns pannrum, badrum i äldre snitt samt ytterligare tre rum för exempelvis förvaring. Pannrummet nås både inifrån samt genom port utifrån. Bad och toalett finns endast i källaren.

Stomme av trä, fasadbeklädnad av eternitplattor, kopplade 2-glasfönster och yttertak av plåt. Vattenburet värmesystem med jordvärmepump. Kulvert från eternithuset till den röda bostadsbyggnaden. Punktvärme finns i form av en köksspis i köket samt kakelugn. Ventilation genom självdrag. Kommunalt vatten och avlopp.

Fiber finns inte installerat i någon av bostadsbyggnaderna men finns enligt nätleverantören vid tomtgräns.

Svedjebovallen

​Svedjebovallen är belägen ca 7,5 km (fågelvägen) nordväst om brukningscentrum. På vallen finns ett flertal byggnader. Byggnaderna är belägna både på fastigheten Hassela Kyrkby 17:1 och 1:18.

Här finns två charmiga bostugor, båda med murstock till vilka öppna spisar är anslutna. I en av stugorna är även en vedspis ansluten. Den större stugan har en byggnadsarea på ca 25 m², exklusive en ca 10 m² stor veranda. Stugan består av ett större rum samt ett mindre med platsbyggd säng samt garderob. I anslutning till stugan finns en vedbod. Den mindre stugan består av ett rum och har en byggnadsarea på ca 13 m².

Norr om bostugorna finns ett härbre i bra skick.

Byggnaden är i princip tom, arbete med installation av eldstad har påbörjats. Den utvändiga arean uppgår till ca 18 m².

Utöver dessa byggnader finns på fastigheten ett flertal förrådsbyggnader i varierande storlek och skick.

El saknas.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats för något av bostadshusen.

Driftskostnader

Lantbruksförsäkring, 8 575 kr/år. Renhållning, 2 002 kr/år. Vatten och avlopp, 8 173 kr/år. Elförbrukning 2021, 18 197 kWh. Redovisade kostnader och elförbrukning avser boende med en person i hushållet under större delen av året.

Ekonomibyggnader

Byggnad på ofri grund

På fastigheten Hassela Kyrkby 1:18 finns en byggnad på ofri grund, en förrådsbyggnad som ägs av älgjaktlaget i området och som tidigare använts som slakthus.

Ladugård

Öster om bostadsbyggnaderna finns en stor ladugård. Byggnaden är i sämre skick och uppförd i trä under plåttak, på sten och plintar. Ladugården rymmer stora förvaringsutrymmen samt traditionella djurutrymmen. Höloft på övre plan. Byggnadsarea ca 360 m².

Förrådsutrymmen

Utöver ladugården finns på gården ytterligare tre förrådsutrymmen. En av byggnaderna finns på den södra sidan om Kyrkbyvägen och är uppfört i trä under ett relativt nylagt plåttak. Byggnadarea drygt 130 m².

Resterande två förrådsutrymmen finns lokaliserade norr om boningshusen och är sammankopplade genom en ”carport”. En av byggnaderna är uppförd på stengrund i trä under eternittak, den andra på plintar i trä under plåttak. Byggnadsarean för byggnaderna uppgår till totalt ca 220 m².

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Hassela Kyrkby 17:1 är arronderad i fem ägofigurer varav skogsmarken återfinns i de två större, en inkluderande gårdscentrum samt en vid Svedjebovallen där majoriteten av skogsarealen finns. Hassela Kyrkby 1:18 gränsar mot 17:1 och består av en mindre ägofigur belägen uppe på Svedjebovallen. Se vidare på bifogade kartor.

Skogsmarken för fastigheterna är inventerad i juni 2022 av Foran Forest AB. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till 50,0 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 4 131 m³sk vilket ger ett medelförråd om 83 m³sk/ha. Skogsmarksarealen har sin tyngdpunkt i de yngre åldersklasserna. Medelboniteten är skattad till 6,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 207 m³sk/år. Trädslagsfördelning; 14% tall, 49% gran och 37% löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

På fastigheten finns kalmark efter avverkning som utförts under hösten 2022. Det gäller avdelningarna 9, 15 och 32 om totalt 16,5 ha enligt bifogad skogsbruksplan. Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs och bekosta desamma.

Åker- och betesmark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,7 ha för de två fastigheterna, varav 1,4 ha återfinns vid brukningscentrum och 2,3 ha vid Svedjebovallen. Åkermarken är inte utarrenderad.

Jakt

Jakträtten för Hassela Kyrkby 17:1 är upplåten till Kallbäcks Jaktlag som totalt omfattar ca 2 500 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till fortsatt upplåtelse, alternativt möjligt ingående i jaktlaget. Kontaktperson är jaktledare Rickard Persson, mobilnr: 070-209 83 17.

Fiske

Fisket i området administreras av Hassela FVO. Se mer information på https://www.upplevnordanstig.se/sv/hassela-fiskevardsomrade.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Samägd mark

​Till fastigheten Hassela Kyrkby 17:1 hör även ett mindre markområde om ca 0,3 ha beläget vid Bergsvedjen. Denna ägofigur samägas tillsammans med ytterligare fastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Hassela Kyrkby 17:1 och 1:18

Ägare

ALLMÄNNA ARVSFONDEN 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,0 ha
Myr/kärr/mosse 5,6 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Inägomark 3,7 ha
Övrigmark 1,3 ha
Summa: 60,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 48 000 kr
Skogsmark 1 976 000 kr
Tomtmark 50 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Bostadsbyggnader 232 000 kr
Ekonomibyggnader 31 000 kr
Summa: 2 343 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns fyra skriftliga pantbrev om totalt 33 000 kr uttagna. Pantbreven är förkomna varför dessa ansökas om att dödas. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier