Hasselstad

Skogsmark Hasselstad
Areal: 33 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 3 625 000 SEK
Anbudsdag: 23/2 2024
Tillfälle till förstagångsköp av skog och jaktmarker, strax norr om Ronneby.

Fastigheten Hasselstad 4:24 är obebyggd och ligger fördelad i två markskiften med i huvudsak skogsmark strax norr om Ronneby stad. Skogsmarken uppgår till ca 26 ha och utgörs delvis av yngre tillväxande gran resp. björkbestånd samt äldre gran och tall bestånd i åldern 45 år. Inom det större markskiftet bryts skogsmarken delvis av med betesmark och åkermark till en areal av ca 4 ha.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Hasselstad

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten fördelar sig på två skiften inom Hasselstads by och utgörs till största delen av barrskog samt till viss del av föryngring av löv. Markerna ligger i mellanbygden med sin markkaraktär av delvis sluttande terräng med rörligt markvatten och torrare högre partier. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag av både torrare och fuktigare markpartier.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Carl-Fredrik Kämstad i september 2020. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 26,1 ha med ett totalt virkesförråd på ca 3 850 m³sk efter att tillväxt för tre år tillräknats och justering har gjorts för föryngringsavverkning (på ca 450 m³sk) i avdelningarna 10 och 33. Medelboniteten anges till 7,9 m³sk/ha och år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen.

Inägomark

Inägomarken uppgår totalt till 3,9 ha och utgörs delvis av betesmark samt åkermark inom det större skiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Hasselstad 4:24

Ägare

Ann-Christin Johansson 1/1

Areal

Arealen är tagen från skogsbruksplanen och kan skilja från taxerad och verklig areal.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 1796000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hasselstad & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hasselstad kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier