Hästkullen

Skogsfastighet i lämplig storlek. 32 ha produktiv skogsmark och 3 700 m3sk virkesförråd.
Areal: 37 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 300 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2018
En lagom stor fastighet bestående av två skiften. Produktiv skogsmark ca 32 ha med virkesförrådet ca 3 700 m3sk, varav 2 300 m3sk är avverkningsbart. 55 % tall, 38 % gran och lite löv. Bonitet 5,2 m3sk/ha. Ca 30 km söder Vansbro och 36 km norr Lesjöfors.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 31,9 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 708 m3sk, vilket motsvarar ca 116 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 55 % av virkesförrådet medan gran har 38 % och lövträd har 7 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,2 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 119 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Ove Mattson juli 2018.

Jakt

Jakträtten utarrenderad t o m 30/6 2039. Säljare kan eventuellt ordna jakträtt i annat viltvårdsområde.

Fiske

Fasigheten ingår i Järna Fiskevårdsområde. Fiskekort säljs vid Järnagrillen i Dala-Järna samt Turistbyrån, Shell, OKQ8 och Cykel & Sport i Vansbro. Ett markägarkort kostar 150 kr/år. Kontaktperson: Bengt-Arne Bergkvist, tel 070-321 08 11.

Rättsförhållande

Fastighet

VANSBRO HÄSTKULLEN 4:4

Ägare

Anders Lundin 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,9 ha
Impediment 4,0 ha
Summa: 35,9 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 610 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 3 700 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 5 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Hästkullen och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning