Havås

Samlat skogsskifte med bra tillgänglighet och hög skogsproduktion.
Areal: 88 ha
Kommun: Uddevalla
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 22/5 2019
Samlat skogsskifte med bra tillgänglighet, hög skogsproduktion och god viltstam. Ligger nordost om Ljungskile med en totalareal om ca 88 ha varav 77 produktiv skogsmark med ett virkesförråd om dryga 14 000 skogskubikmeter.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 77 ha och som domineras av bördiga granskogar. Boniteten är betydligt högre än snittet för området. Terrängen är måttfullt kuperad och genom den centralt placerade skogsvägen är det god tillgänglighet till marken. Bonitet är 8,8 m3sk/ha och den löpande tillväxten är dryga 500 m3sk per år.
Virkesförrådet enligt skogsbruksplanen som är uppdaterad till dagsdatum är ca 14 300 skogskubikmeter (m3sk). Skogen har en god åldersfördelning med tyngdpunkter på slutavverkningsskog och ungskog. Trädslagen utgörs av 88 % gran, 8 % tall samt 4 % löv. För mer skoglig information se bilagd skogsbruksplan som är upprättad av Skogsfakta.

Jakt och fiske

Jakt på älg och småvilt. Älgjakten ingår i älgskötsel-område och är tillgänglig från tillträdet.

Rättsförhållande

Fastighet

UDDEVALLA HAVÅS 1:1

Ägare

Brita Havåsen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 87,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,2 ha
Myr/kärr/mosse 10,9 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Summa: 88,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsmark 4 059 000 kr
Skogsimpediment 36 000 kr
Summa: 4 095 000 kr

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer att följa fastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Jag är intresserad av fastigheten Havås och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning