Havstenshult

Skog med centralt läge
Areal: 26 ha
Kommun: Mullsjö
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 900 000 SEK
Anbudsdag: 11/10 2023

Obebyggt skogsskifte som är beläget strax norr om Mullsjö samhälle. Fastigheten har en areal om 26 ha varav 24 ha produktiv skogsmark. Skogsmarksarealen består i huvudsak av yngre och medelålders skog med god tillväxt.

Kontakta Areal

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Havstenshult

Per Josefsson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogen ligger i ett sammanhängande skifte och arealen domineras av ungskogsbestånd i västra delen samt växtlig medelålders skog med god bonitet i sluttningen upp mot östra delen.

Skogsbruksplanen är nyupprättad under augusti 2023 av Torbjörn Knipbo. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 23,8 ha med ett beräknat virkesförråd om 2 474 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 8,7 m³sk per ha och år. Aktuell trädslagsfördelning: Gran 61 % samt löv 39 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har servitutsrätt att använda befintlig framfartsväg över grannfastigheten Mabacken 1:6.

Rättsförhållande

Fastighet

MULLSJÖ HAVSTENSHULT 1:26

Ägare

Torbjörn Rudhem 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 23,8 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 2,2 ha
Summa: 26,1 ha

Taxeringsvärde

För information om taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier