Hedeviken

Areal: 1124 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 25 000 000 SEK
Anbudsdag: 6/10 2020
Denna skogsfastighet lämpar sig lika bra till skogsbruk, likväl som till rekreation med både jakt och fiske. På fastigheten finns idag två stugor av enklare sort. I direkt anslutning till riksväg 84 finns goda möjligheter till exploatering av mark att användas till fritidshusområde, i enlighet med kommunens utvecklingsplan för området. Detta lämpar sig väl eftersom fastigheten är belägen endast 15 km från Vemdalsskalets skidområde med goda möjligheter till både skoteråkning i ett rikt utbyggt skoterledområde och till skidåkning.
Fastigheten består av tre skogsskiften, som var för sig väl lämpar sig väl till egen skogsbruksenhet.
Den produktiva arealen uppgår till ca 1022 ha fördelat på 3 områden, varav ett har lång gräns mot Vikarsjön. Liten stuga vid Vikarsjön och jaktkoja längs väg 84. Möjlighet till delat anbud.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (23)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Litet nybyggt fritidshus vid Vikarsjön

Byggt i lösvirke på plintar. Plåttak. Kök och sovrum, loft ovanpå sovrummet. Kök med vedkamin och gasolkamin. Byggyta ca 20 m2.

Liten jaktkoja vid väg 84

Byggt i lösvirke, plåttak. Vidbyggd vedbod. Kök med vedspis och gasolkamin, sovrum, grovkök/entré. Byggyta ca 25 m2.

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 1021,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 71 103 m3sk, vilket motsvarar ca 70 m3sk/ha. Av det totala virkesförrådet 71 103 m3sk är finns 3 047 m3sk i bestånd 8 och 14 på skifte 1, vilka är inlösta som biotopskydd. Av trädslagen har tall 81 % av virkesförrådet medan gran har 10 % , Contorta 8 % och lövträd har 2 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 2,7 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 3000 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord augusti 2017 och planen har uppräknats med 3 års teoretisk tillväxt samt justerats med utförda åtgärder.

Biotopsskydd

Bestånd 8 och 14 är inlösta biotopskydd 2007-11-14, biotopskyddsområde 2007:520 och 2007:521
Akt: 2361-P07/61 objektsnummer 2013661 och 2361-P07/63 objektsnummer 2013660. Totalt är
3 047 m3sk inlöst som biotopskydd.

Jakt

Bedrivs i eget A-licensområde som motsvaras av 2.135 ha. Jaktledare är Björn Lindgren (070-3307777) tillika fastighetsägare. Fastigheten har god tillgång på björn och älg. Tilldelning 2020-2021 är 3 vuxna och 2 kalvar.

Fiske

Fiskerätt ingår i Hedevikens FFvO med 2 andelar.

Vägar

Inga fasta vägavgifter, vid avverkning kan viss väg debiteras med 10 kr/m3.

LIS-område

Inom fastigheten finns av kommunen utpekat LIS-område som berör Vikarsjöskiftet. Området sträcker sig från gränsen i norr mot Vikarsjön söderut i ca 2,75 km.

Övrigt

Fastigheten kan försäljas i tre delar eller i sin helhet.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Hedeviken 21:15

Ägare

Björn Lindgren 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 1 124,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1 021,2 ha
Skogsimpediment 90,3 ha
Väg och kraftledning 8,9 ha
Övrigmark 3,1 ha
Vatten 3,2 ha
Summa: 1 126,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2018
Skogsimpediment 10 000 kr
Skogsmark 13 967 000 kr
Tomtmark 56 000 kr
Skog med restriktion 37 000 kr
Bostadsbyggnader 54 000 kr
Summa: 14 124 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 19 550 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom s.k. glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr för fysisk person. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning