Helgebacken

Naturskönt belägen med 104 ha produktiv skog, 8 564 m³sk. Jaktstuga, jakt och fiske.
Areal: 149 ha
Kommun: Berg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 6/12 2021
Naturskönt belägen skogsfastighet med i huvudsak tillväxtskog i åldern 20-40 år! Fastigheten som är bebyggd med enklare timrad jaktstuga är belägen vid ”Gammelbodarna”, strax sydöst om Gräftåvallen! Området har varierad skogsterräng och närhet till de omgivande Oviksfjällen. Areal om ca 147 ha, varav ca 104 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 8 564 m³sk, varav 7 656 m³sk är G1 skog. Talldominerad, produktiv fastighet med en årlig tillväxt om 484 m3sk. Bra ordnat med väg in och på fastigheten. Fastigheten har egen jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (16)

Foto: Jens Larsson

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Jaktstuga

Enkel klassisk jaktstuga avskilt belägen mitt på den egna marken. Stugan är timrad med plåttak och står på grund av natursten. Fönster av typ kopplade tvåglas. Braskamin för värmen, ej el och V/A. Inredd med storstuga med sovplatser och matplats. Byggnaden håller enkel standard men lämpar sig väl för övernattning vid jakt, fiske och eller bärplockning.

Utedass

Klassiskt utedass i trä med plåttak.

Timmerlada

Timmerlada med plåttak på natursten. Nyttjas som förrådsbyggnad.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2021 av PF-Planer, Folke Lindblom. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 104 ha och har ett virkesförråd om 8 564 m³sk varav 7 656 m³sk är G1 skog. Skogsbruksplanen visar på arealmässig dominans av tillväxtskog i åldrarna 20-40 år med klart övervägande andel tallskog. Även mindre del äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten årliga tillväxt är 484 m³sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Naturvärden

På det större skiftet, vid ”Gammelbodarna” finns mindre område med sk kulturminne, som avser boende lämningar runt fäbodvallen. Utöver detta finns idag inga ytterligare nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen)

Jakt

Fastigheten har egen jakt. Gällande älgjakten åligger det ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Fastigheten ingår idag i Mysssjö-Ovikens älgskötselområde.

Vidare är fastighetens jakträtt idag utarrenderad, men övergår till ny ägare 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Hovermoåns-Högåns fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Berg Helgebacken 3:17

Ägare

Jens Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 148,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 104,0 ha
Impediment 42,2 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Vatten 2,3 ha
Summa: 149,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 067 000 kr
Skogsimpediment 35 000 kr
Summa: 2 102 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Berg kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Helgebacken och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning