Hensgård

Skogsfastighet utan byggnader.
Areal: 71 ha
Kommun: Sunne
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 100 000 SEK
Skogsfastighet utan byggnader i Hensgård i Västra Ämtervik, Sunne kommun. Skog i alla åldrar med hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 9 000 m3sk vilket motsvarar 131 m3sk per hektar. Fyra skiften.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (10)

Foto: Bengt Walan, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet utan byggnader i Hensgård i Sunne kommun. Skog i alla åldrar med hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 9 000 m3sk vilket motsvarar 131 m3sk per hektar. Fyra skiften. Den nya skogsbruksplanen har upprättats av Göran Klarström.

Jakt

Fastigheten ingår i Hensgård viltvårdsområde om cirka 4 000 hektar. Jakten omfattar älg och småvilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Sunne Hensgård 1:87

Ägare

Stig Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 68,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,1 ha
Skogsimpediment 0,7 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 71,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 823 000 kr
Summa: 1 823 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 389 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Hensgård och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning