Hermansmåla

Barrdominerad obebyggd skogsfastighet i ett skifte med bra skogsväg.
Areal: 41 ha
Kommun: Karlskrona
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 325 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2021
Obebyggd barrdominerad skogsfastighet om ca 41 ha i ett sammanhängande skifte med delvis tillväxande väletablerade ungskogar, medelsålders och avverkningsmogen barrskog. Markerna nås via en skogsbilväg mitt i fastigheten, vilket ger korta drivningsförhållande och inom fastigheten finns ett äldre tomtområde, vilket kan ge möjlighet till bebyggelse av mindre stuga/jaktkoja.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (17)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken domineras av barrskog med gran och tall samt med visst inslag av lövskog. Markerna är överlag friska mark med terrängförhållanden som mestadels är goda med ringa kupering och bitvis ojämn ytstenig struktur. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till ca 40 ha och bonitet är bedömd till 8,5 m³sk/ha/år. Tillväxten för år 2021 tillgår den nye ägaren till ett totalt virkesförråd till 6 650 m³sk.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10552.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns ett område av Skogsstyrelsen klassat som höga naturvärden, dock utan formellt skydd.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Hermansmåla 1:16 del av samt Hermansmåla 1:18

Ägare

Staffan Håkansson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,5 ha
Skogsimpediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 41,3 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då det är enbart en del av fastigheten som avyttras och gällande taxeringsvärde gäller för hela fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person då området klassas som glesbygdsområde. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Hermansmåla och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning