Herråkra Holmsjö

Herråkra Holmsjö
Areal: 211 ha
Kommun: Uppvidinge
Objektstyp: Skog
Prisidé: 20 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/8 2022

Gården i Herråkra Holmsjö har stor potential med många delvärden. Gården har exemplarisk arrondering och underhållna skogsbilvägar som tjänar skogsmarken på ett optimalt sätt. Den produktiva skogen präglas av välslutna gallringskogar i åldrarna 40-50 år. Skogen är genomgående välskött med skogsvården väl i fas.

Intressant gårdsbild med en bostadsbyggnad med generösa ytor för familjeliv och representation.

Området är lugnt utan närhet till större vägar. Tillgången till vatten och den trevliga jaktstugan skapar mycket fina möjligheter för jakt och fiske. Fastigheten har fiskerätt i sjöarna Holmasjön, Myrasjö och Södra Sjö. Jakten ingår i Skruv-Råsa viltvårdsområde.

Fastigheten säljs genom anbudsförfarande med en prisindikation om 20 000 000 SEK. Anbudsdag fredagen 26 augusti.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument”.

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Herråkra Holmsjö

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 44 bilder
Visa alla 44 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i två vinklar med nybyggnadsår 1860 enligt fastighetstaxeringen. Ca år 1975 genomgick byggnaden en totalrenovering/ombyggnad samt tillbyggnad. Tillbyggnaden omfattar blanda annat ett stort finrum med högt i tak och en eldstad centralt placerad. Rummet är speciellt med en härlig känsla som verkligen inbjuder till fest och umgänge.

Planlösning: Västra tillbyggnaden omfattar groventré med hall/kontor, badrum och tvättstuga, pannrum samt ett sovrum. Den ursprungliga delen omfattar litet
kök/matplats, vardagsrum och på övre plan tv-rum och ett sovrum. Östra tillbyggnaden omfattar hall, badrum, stort finrum och ett sovloft. Utvändigt finns ett inglasat uterum samt inglasat poolhus.

Boyta 193 kvm, biyta 20 kvm och standardpoäng 30 enligt fastighetstaxering.

Byggnadskonstruktion med krypgrund, trästomme, träfasad, tak av betongpannor/plåt och 2-glasfönster/3-glasfönster.

Uppvärmning genom vattenburet system med ackumulatortankar och vedpanna/elpatron. Det vattenburna systemet är kopplat till både radiatorer och ytor med golvvärme. Samtliga eldstäder kontrollerade/sotade i juni 2022 utan anmärkningar.

Enskilt vatten via grävd vattenbrunn. Nya vattenanalyser saknas. Det finns även en trädgårdsbrunn som tidigare använts för bevattning.

Enskilt avlopp från år 1975 med sluten tank. Vid senaste tömningen i april 2022 påpekades att uppgrusning för åtkomst till tanken bör utföras.

Fiber finns installerat.

För invändiga bilder på bostadsbyggnaden är Ni välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

Pool

I anslutning till bostadens uteplats finns ett inglasat utrymme med en pool. Till poolen finns tillhörande reningssystem mm. Poolen har under de senaste 10 åren varit tömd på vatten och ej i drift. Säljaren har därmed ingen kännedom om poolens samt tillhörande utrustnings skick/funktion.

Driftskostnader

Elektricitet, 10 000 kwh, tillkommer nätavgift.
Sophämtning, 2 000 SEK/år
Slamtömning, 1 000 SEK/år
Sotning, 1 000 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift, 7 553 SEK/år
Försäkring, 16 000 SEK/år (inkl. skogsförsäkring)
Summa, ca 27 500 SEK/år + elkostnad

Vedförbrukning avseende eldstäderna tillkommer.

Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaden är Säljarens bedömda kostnader när bostaden var bebodd (en person). Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Energideklaration

Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård/gäststuga

Ladugård som nyttjas till förvaring och verkstadsdel.

Del av ladugården är ombyggd till gäststuga/övernattningslägenhet. Utrymmet omfattar pentry, toalett/dusch, sovrum samt sovloft.

Vatten gemensamt med bostadsbyggnaden.

Godkänt avlopp saknas.

I anslutning till ladugården finns även en vagnsbod för förvaring.

Taken på byggnaderna bör kontrolleras.

Övriga byggnader

Jordkällare.
Växthus/vedbod.
Garage.
Traktorgarage/vedbod.
Pumphuset vid dammen.

Skog och mark

Skogsmark

Välsamlat i ett skifte finns fastighetens skogsmark. Stor del av ungskogarna har våren 2022 röjts. God tillgänglighet till skogsmarken med enskild, väl upprustad
och rundgående skogsbilväg. Skogsbilvägen är bra placerad för att på ett optimalt sätt tjäna den mesta av skogsmarken.

Det finns en ny skogsbruksplan över fastigheten upprättad av Göran Johansson, Lenhovda, med inventering utförd i maj/juni 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 177,9 ha med totalt virkesförråd 23 818 m³sk (motsvarar medeltal 134 m³sk/ha). Virkesförrådet fördelas 59 % tall, 37 % gran och 4 % löv. Årlig volymtillväxt ca 1 057 m³sk enligt planen. Medelboniteten anges till 7 m³sk/ha och år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om ca 1 245 m³sk/år.

Stor andel skog i 40-50 års åldern med framtida god utveckling. Enligt skogsbruksplanen bedöms virkesförrådet uppgå till 30 891 m³sk eller 174 m³sk/ha
efter planperioden (10 år) förutsatt att åtgärder och tillväxt utvecklas enligt plan. Områden föreslagna för gallring inom planperioden omfattar ca 3 250 m³sk eller 78 ha. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Stuga

Stuga som använts som jaktstuga belägen i närheten av Holmasjön. Mycket charmig stuga med speciell karaktär. Tillgång till eldstad.

Jakt

För den jaktintresserade finns här stora möjligheter med varierade biotoper och tillgång till sjöar samt damm. Avsaknaden av stora vägar/störningar gör fastigheten till en trevlig jaktmark både för hundjakt och bedriva pyrschjakt på.

Fastigheten ingår i Skruv-Råsa viltvårdsområde som omfattar 14 fastigheter och totalt ca 1 300 ha där man jagar både älg och småvilt gemensamt.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej.

Säljaren förbehåller sig jakträtten de kommande två jaktsäsongerna. Köparen disponerar jakten från och med 2024-07-01. Säljaren upplyser om att fastigheten har tre jakträtter i viltvårdsområdet och köparen kommer få möjlighet att delta i jakten.

Fiske

Enligt Säljaren finns möjlighet till fiske i sjöarna Holmasjön, Myrasjö och Södra sjö.

Holmasjön och Södra Sjö omfattas av fiskevårdsområde.

Vattendamm

I anslutning till gårdscentra finns en anlagd vattendamm. Vattenyta ca 1 500 kvm.

Vid dammen finns ett pumphus med tillhörande nedgrävd bevattningsledning till växthuset. Säljaren saknar kännedom om bevattningsanläggningens skick/funktion.

Rättsförhållande

Fastighet

Uppvidinge Holma 1:4

Ägare

Stefan Berntsson 1/1

Areal

Kommentar: Arealen från fastighetskarta 211,86 ha omfattar även vatten enligt gränsdragning. Säljaren kan inte garantera att vattnet eller fisket är enskilt. Total areal enligt fastighetsregistret 187,8410 ha. Total areal enligt skogsbruksplan 183,8 ha.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 37 000 kr
Skogsmark 11 637 000 kr
Skogsimpediment 25 000 kr
Tomtmark 140 000 kr
Bostadsbyggnader 867 000 kr
Ekonomibyggnader 23 000 kr
Summa: 12 729 000 kr

Inteckningar

Antal 10 st
Totalt belopp 6 000 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Herråkra Holmsjö & vill bli kontaktad

Mäklaren för Herråkra Holmsjö kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier