Herrestads-Åker

Obebyggd fastighet med 69 ha produktiv skogsmark. Fin jakt och del i sjöar.
Areal: 85 ha
Kommun: Uddevalla
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 2/11 2020
Vildmark på Herrestadsfjället med del i sjöarna Klaren och Skräppen. Jakträtten följer fastigheten som har fina jaktmöjligheter på b.la. älg, kronhjort, rådjur, vildsvin, bäver och skogsfågel. Fastigheten ligger i ett obebyggt skogsskifte om ca 85 ha var av ca 69 ha är produktiv skogsmark. I en tid där ”Investering i Livskvalité” gör sig allt mer påmind torde denna fastighet vara unik med sina möjligheter till jakt, fiske och friluftsliv jämte skogsbruk och vedhuggning på egna fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Uddevalla
Ödsmål 230
459 94   Ljungskile
Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Bilder (23)

Foto: Torbjörn Mellin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skog och skogsmark i ett småkuperat landskap. Fastigheten ligger i ett skifte om ca 85 ha (areal enl. skogsbruksplan) vara av ca 69 ha utgör produktiv skogsmark, 1,4 ha är sjö och 16 ha är impediment så som myr och berg. Fastighetens skogsmark är bördigare i söder med företrädesvis röjningsskog med en blandning av tall, gran och löv. Här har köparen möjlighet att själv forma sin framtida skog till vad man vill genom röjning. I de norra delarna är markerna magrare med framför allt äldre tall som dominerande trädslag på blåbär och lingon marker. Längs upp i norr ligger sjöarna Klaren och Skräppen, som till del ligger på fastigheten. Här är naturen vildmarks lik och fantastisk med fina vyer och möjligheter till rekreation och avkoppling. I och kring sjöarna finns ett rikt djurliv med både bäver, sjöfågel och fiskemöjligheter. Ny skogsbruksplan är upprättad den 2020-09-19 av Arne Matsson, Skogsfakta. Två mindre s.k. Sumpskogsområde finns registrerade på fastigheten.

Åker- och betesmark

En mindre inägomark om ca 0,25 ha finns på fastigheten i sydvästra delen. Den används som viltåker och kan under sommaren sås in med ett för viltet attraktivt viltfoder för att underlätta vinterhalvåret. I kanten av inägan finns en äldre ruin efter en gammal jordkällare.

Nyckelbiotoper

Inga kända nyckelbiotoper finns på fastigheten.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten och är tillgänglig för köparen efter att denna tillträtt och till fullo betald köpeskillingen. Älgjakten är registrerad och bedrivs i Hede-Herrestads-Groröds jaktlag. Fastigheten ingår i älgskötselområde. Även småviltsjakten bedrivs i dagsläget tillsammans med flertalet av fastigheterna i älgjaktslaget. Fastigheten har ett stort mått av vildmarkskaraktär och ligger på kanten av Herrestadsfjället med fina jakt möjligheter på b.la. älg, rådjur, vildsvin, bäver och skogsfågel. På senare år har även kronhjort funnits på fastigheten och ett flertal hjortar har fällts under senare år. Fastigheten ligger i en rofylld miljö långt från större vägar.

Fiske

Den fiskerätt som finns för fastigheten är tillgänglig för köparen efter tillträde.

Övrigt

Viss störning kan under kortare tider föreligga från Sågebackens övningsområde.

Vägar

Fastigheten har del i Hee-Lurstegs vägförening (Uddevalla Hee Ga:4) Senast debiterad års kostnad var 3795 kr. Fastigheten har vidare, enligt officialservitut rätt att använda väg för skogstransporter från Hee Ga:4 (ovan beskrivna väg) till Herrestads-Åker 1:1 fastighetsgräns. Redovisad med svart linje på kartan i aktbilaga ka7 och ka11. Se vidare på areal.se, och denna fastighet. Fastigheten har även vägrätt enligt Herrestads-Åker S:4 och S:6. Se även här, areal.se och denna fastighet. För mer info om fastighetens vägar kontakta gärna ansvarig mäklare.

Driftskostnader

Vägavgift: ca 3795 kr för väg Hee-Lurstegs vägförening (Uddevalla Hee Ga:4)
Försäkring: ca 650 kr

Rättsförhållande

Fastighet

Uddevalla Herrestads-Åker 1:1

Ägare

Thomas Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 82,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 69,0 ha
Skogsimpediment 16,4 ha
Väg och kraftledning 0,0 ha
Inägomark 0,0 ha
Övrigmark 0,0 ha
Summa: 85,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 517 000 kr
Skogsimpediment 148 000 kr
Summa: 2 665 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Torbjörn Mellin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-355 50 01

Jag är intresserad av fastigheten Herrestads-Åker och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning