Herrljunga

Skog i ett skifte med god tillgänglighet. Jakt och rekreation.
Areal: 12 ha
Kommun: Herrljunga
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 950 000 SEK
Anbudsdag: 5/11 2020
Här erbjuds möjligheten att förvärva ett rejält stycke skog i ett skifte strax öster om Herrljunga. En synnerligen virkesrik skogsfastighet med mycket god tillgänglighet. På fastigheten finns en mindre kaffestuga för välbehövliga pausar i skogsarbetet eller vid höstens jaktäventyr. I anslutning till kaffestugan finns ett mindre förråd som tidigare fungerat som garage. Ström finns framdraget till ett elskåp som sitter på ett förråd i anslutning till kaffestugan men är för tillfället avstängd. Framför kaffestugan finns en mindre äng som tidigare har brukats som potatisland.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (19)

Foto: Johan Melin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Kaffestugan

Kaffestuga med mindre veranda. Stugan är uppförd i trä. Här kan man starta dagens aktivitet och komma tillbaka efter avslutat värv i skogen. I anslutning till stugan finns ett mindre förråd. Ström finns framdraget till elskåpet som sitter på förrådet. För tillfället är elabonnemanget avstängt.

Driftskostnader

Nuvarande ägare har en försäkringskostnad på cirka 1 200 kr/år.

Inägomark

I anslutning till kaffestugan finns en mindre äng som tidigare har brukats som potatisland. I anslutning till ängen har det tidigare satts upp foderautomater för de vilda djuren och fåglarna.

Skogsmark

Skogsmarken är samlad på ett välarronderat skifte med bra tillgänglighet. Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Alexander Odenius, Skogsfakta, omfattar den produktiva skogsmarksarealen 12,3 ha och virkesförrådet har bedömts till 4 940 m³sk vilket ger ett medelförråd om 402 m³sk/ha. Fastigheten är välskött och erbjuder främst äldre skog, skog som är mogen att avverka. Trädslagsfördelningen är 54% tall, 42% gran och 4% löv. Medelboniteten är 8,8 m³sk ha/år. Fastigheten gränsar mot Kronoparken Edsmären och fastighetsgränsen mot kronoparken markeras av en rejäl stenmur. Någon kompletterande uppmarkering av fastighetsgränser kommer inte att göras av säljaren.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden på fastigheten vid upprättandet av denna fastighetsbeskrivning.

Jakt

Jakten är inte upplåten utan är tillgänglig för ny köpare 2021-07-01

Rättsförhållande

Fastighet

Herrljunga Herrljunga 2:123

Ägare

Annika Björklund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 12,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,3 ha
Övrigmark 0,2 ha
Summa: 12,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020 Skogsmark 1 285 000 kr, Summa, 1 285 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Herrljunga och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning