Budgivning pågår!

Herte

Skogsgård utanför Bollnäs
Areal: 62 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 250 000 SEK
Skogsdominerad och lantligt belägen gård i Herte ca 10 km söder om Bollnäs. Fastigheten omfattar ca 62 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.

Budgivning

Budgivare 2 4 150 000 SEK 2022-12-08   kl. 08:36
Budgivare 3 4 050 000 SEK 2022-12-06   kl. 11:43
Budgivare 2 3 950 000 SEK 2022-12-02   kl. 15:16
Budgivare 3 3 850 000 SEK 2022-12-02   kl. 09:42
Budgivare 2 3 750 000 SEK 2022-11-30   kl. 16:21
Budgivare 1 3 650 000 SEK 2022-11-24   kl. 15:04

Nu finns möjligheten att förvärva gården Lasses, belägen i Herte ca 10 km söder om Bollnäs. Gården är belägen i ett öppet och lantligt läge med utsikt mot Östansjöviken samt det kringliggande åker och skogslandskapet. Här kan aktivt skogsbruk och friluftsliv bedrivas, rymlig trädgård för odlingar och möjlighet till enklare djurhållning. Bostadshus om 4 rum och kök samt flera ekonomibyggnader. Fastigheten är fördelad på sex markområden om totalt ca 62 hektar mark, varav 55,7 hektar produktiv skogsmark och 5,7 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 8 000 m³sk vilket ger medelförråd om 143 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar men även ca 3 500 m³sk är i slutavverkningsbar ålder.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Herte

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 56 bilder
Visa alla 56 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1-½ plan. Boarea om 100 kvm och biarea om 10 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 125 kvm.

Byggnaden är uppförd på uppmurad källarplan, stomme av timmer/trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har plåttak och tre-glasfönster på nedre plan och två-glas fönster på övre plan. Farstukvist över entrén.

Vattenburen uppvärmning via bergvärmeanläggning installerad 2011. Fastigheten har gemensamt vatten (vattenförening) från två källor och enskilt avlopp till trekammarbrunn .

Byggnadens nedre plan inrymmer entréhall med trapphus, kök med matplats, vardagsrum och ett rum.

Övre plan inrymmer hall/allrum, badrum med wc och badkar, två sovrum och tre skrubbar.

Källarplan inrymmer pannrum, hobbyrum, tvättstuga och matkällare.

Bostaden är placerad i ett öppet och lantligt läge med utsikt mot Östansjöviken samt det kringliggande åker och skogslandskapet. Rymlig trädgård med träd och buskar.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är uppskattade baserat på tidigare ägares förbrukning med 1 person i hushållet. Bostaden har nyttjats som fritidsboende.

Elförbrukning inkl värme: ca 5 500 kr (6 900 kWh)
Renhållning: ca 2 500 kr
Slamtömning: ca 2 500 kr
Vatten: ca 1 000 kr
Vägsamfällighet: ca 2 300 kr
Försäkring bostad: ca 4 000 kr
Totalt: ca 17 800 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 3 210 kr/år.
Lantbruksförsäkring ca 5 600 kr

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Äldre lagårdsbyggnad med en taxerad yta om 269 kvm. Byggnaden är delvis uppförd på plintar och delvis på platta med en stomme i trä/timmer samt murad del under plåttak. Bygganden inrymmer förrådsutrymmen, fd djurstallar och loge m.m.

Garagebyggnad

Äldre ekonomibyggnad med en uppskattad byggyta om ca 60 kvm. Byggnaden är uppförd med en stomme i trä och murad del under plåttak.
Byggnaden inrymmer garageplats för ett fordon och förrådsutrymmen.

Övriga byggnader

Ladbyggnad uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak. Lada uppförd på plintar med en stomme i timmer under plåttak. Äldre såghus i trä under plåttak belägen i skogen väster om gården. Timmerlada under plåttak på skiftet i Markmyra.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Bo Rosén, Belton Konslut i oktober månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 55,7 hektar med ett beräknat virkesförråd om 7 985 m³sk vilket ger ett medelförråd om 147 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 61 %, gran 25 % samt löv 14 %. Ca 3 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en relativt jämn åldersfördelning med tyngdpunkt på yngre gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Åkermark

Åkermarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,7 hektar. Åkermarken är fördelad på två områden belägna i anslutning till gården. Marken är för närvarande utarrenderad.

Jakt

Fastigheten är belägen både i Herte jaktklubbs (skifte 1-5) marker som omfattar ca 1 705 hektar jaktmark och Rickebo jaktlags (skifte 6 vid Rickebbo) marker som omfattar ca 255 hektar jaktmark. För kontaktuppgifter till jaktlaget kontakta ansvarig mäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten i form av en bytomt/gårdstomt och en kolningsanläggning (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet). Enligt skogsbruksplanen finns det även flera kolbottnar och en kojruin på fastigheten.

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i två gemensamhetsanläggningar för väg. Bollnäs Herte Ga:7, utfarts- och skogsbilvägar som förvaltas av Rensbergets vägsamfällighet och Bollnäs Rickebo Ga:1, vägar som förvaltas av Rickebo vägsamfällighet.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten är för närvarande samintecknad. Nuvarande ägare ombesörjer dödning av befintliga penninginteckningar. Fastigheten överlåtes därmed obelånad och fri från penninginteckningar.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Herte 3:16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,7 ha
Myr/kärr/mosse 0,4 ha
Inägomark 5,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 62,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 91 000 kr
Skogsmark 1 809 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Tomtmark 120 000 kr
Bostadsbyggnader 308 000 kr
Ekonomibyggnader 34 000 kr
Summa: 2 366 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 150 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier