Hertsjö

Obebyggd skogsfastighet om totalt ca 26 ha söder om Bollnäs. Virkesförrådet uppskattas till ca 4 270 m³sk.
Areal: 26 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/11 2020
Obebyggd skogsfastighet i Bollnäs kommun. Totalt ca 26 ha mark varav 24,4 ha produktiv skogsmark fördelad på 2 skiften belägna norr om sjön Stor-Flugen. Virkesförråd uppskattat till ca 4 270 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Erik Nyholmer på uppdrag av Mellanskog under september månad 2020. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 24,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 4 269 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 175  m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,6 m³sk. Av virkesförrådet utgör 45 % tall, 34 % gran och 21 % löv.   För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Med fastigheten följer rätt till jakt i Bollnäs södra viltvårdsområde som omfattar ca 7 300 ha jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är upplåten för innevarande jaktår.

Vägar

Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning för väg, Bollnäs Herte GA:7 som förvaltas av Rensbergets vägsamfällighet. Vägen/ traktorvägen som leder från Sjulsbovägen fram till det norra skiftet är enskild och skötts av berörda markägare liksom vägen som leder från Västerviksvägen upp på Högtjärnsberget.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Hertsjö 4:47

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 24,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,4 ha
Skogsimpediment 1,0 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 26,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Fastighetsmäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning