Hillabacken

Hillabacken erbjuder tre bostadshus, jord och skog nära Ljusdals centrum. Rymlig verkstad och eget sågverk. Produktiv skogsmarksareal om 41,5 ha med ett virkesförråd om 4 787 m³sk. Enskild jakt.
Areal: 51 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Med Ljusdals centrum inom cykelavstånd bor du centralt men ändå avskilt och nära naturen. Fastigheten möjliggör generationsboende eller extrainkomster genom uthyrning av bostäder. Vidare finns gott om plats för fordon och maskiner och djur. Enligt skogsbruksplanen finns knappt 8 ha inägomark och drygt 41 ha produktiv skogsmark. Jakten bedrivs enskilt på fastigheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (43)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Hillabacken 8

1½-planshus uppfört på 1930-talet om fyra rum och kök beläget på en liten ås med odlingsmark i norr och skogstomt i söder. Delvis murad grund och delvis grund av torparmodell. Stomme av trä. Fasadbeklädnad av stående brädpanel. Takbeklädnad av plåt (1990). Kopplade tvåglasfönster i nästan hela huset. Värme via kulvert och flisanläggning i intilliggande ekonomibyggnad samt relativt nyinstallerad luftvärmepump. Nyligen har en elkassett installerats som komplement till fliseldningen då daglig tillsyn inte kan ske. Enskilt, eget vatten via brunn. Vattenledning sammanbinder Hillabacken 8 med 11 och 13 och den vattenkälla som förser dessa byggnader. Enskilt avlopp via trekammarbrunn (godkänt enligt säljaren).

Oinredd källare som inrymmer matkällare mm. under halva huset. Planlösningen på bottenvåningen består i farstu, kök, litet badrum, kontor och litet vardagsrum. Altan under tak i söderläge. På övervåningen finns hall, två sovrum och skrubbar för förvaring. Kök och badrum är renoverat någon gång under 70-talet men är varsamt använda. Vardagsrummet har öppen spis som inte är använd på några år.

Gäststuga

Hus uppfört år 2000 i lösvirkeskonstruktion. Utmärkt för kontoret/gäster eller tonåringen. Grund av plintar och fasadbeklädnad av stående brädpanel. Takbeklädnad av plåt. Planlösningen består av kök/allrum, toalett samt två rum. Uppvärmning via direktverkande el.

Hillabacken 11

1-planshus ursprungligen uppfört någon gång på slutet av 1700-talet. Totalrenoverat och tillbyggt 1992. Öppet, vackert belägen tomt i söderläge med utsikt över åkrarna. Gamla delen består av timmerstomme på torpargrund. Nya delen är uppförd av lösvirke på murad grund. Takbeklädnad av plåt. Kopplade tvåglasfönster. Värme via liten gjutjärnspanna för ved kopplad till 0,5 m³ ackumulatortank och elpatron. Enskilt, eget vatten som delas med Hillabacken 8. Den gemensamma hydroforanläggningen finns är placerad i byggnaden. Enskilt avlopp via trekammarbrunn (godkänt enligt säljaren) som delas med Hillabacken 13.

Planlösningen består i fin brokvist, farstu, stort kök, stort vardagsrum, sovrum samt kontor/duschrum/groventré, toalett samt pannrum. Köket har vedspis.

Hillabacken 13

1-planshus byggt år 2000. Beläget i nära Hillabacken 11. Uppfört av lösvirke på plintar/stensockel. Fasadbeklädnad av stående brädpanel och takbeklädnad av plåt. Kopplade tvåglasfönster. Värme via direktverkande el och vedkamin i allrum samt vedspis i köket. Enskilt, eget vatten som delas med Hillabacken 8 och 11. Avlopp delas med Hillabacken 11.

Planlösningen består i fin brokvist, farstu, kök, vardagsrum med liten "sovalkov" och badrum.

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd.

Driftkostnader

Uppgifterna är enligt säljaren baserade på 1,5 personer boende på Hillabacken 8 , en person boende på Hillabacken 11 och en person boende på Hillabacken 13. Även verkstad, spannmålskvarn mm. är inräknad i detta. Summorna avser samtliga bostäder och skall betraktas som till viss del ungefärliga. Hillabacken 11 och 13 har egen gemensam elmätare.
El 26 000 kr/år
Försäkring 8 885 kr/år
Renhållning 2 500 kr/år
Slamtömning 1 500 kr/år
Vägförening 2 200 kr/år

Ekonomibyggnader

Fd djurstall/höloge

Invid Hillabacken 8 finns en välhållen ekonomibyggnad som tidigare inrymt liten mjölkbesättning och ett 70-tal grisar. Numera är byggnaden nogsamt urstädad och har finns ett litet snickeri, varmhållen tvättstuga och dusch, förvaringsutrymmen samt gårdens flisvärmeanläggning. Denna är installerad för ca 10 år sedan och förser även bostadshuset med värme och varmvatten via kulvert från samma installationstillfälle. Komplett hammarkvarn med mjölblandare för framställning av eget foder ingår.

Verkstad

Isolerad verkstad om ca 130 m² byggnadsarea (byggnadens yta på mark, säljarens uppgift). Grund av gjuten platta och stomme av lösvirkeskonstruktion. Fasadbeklädnad av stående brädpanel och takbeklädnad av plåt. Bedömd takhöjd om ca 3 meter. Befintlig värmekälla består av en vedeldad kamin. Vatten och avlopp saknas. Rejäl port.

Sågverk

Traktordrivet cirkelsågverk med träbänk. Enklare skärmtakskonstruktion med separat byggnad/spånförråd.

Skärmtak med garage

Skärmtak/virkesförråd på grusbädd med plats för fordon. Låsbar del på betongplatta

Flisförråd

Flisförråd. I närheten av flisanläggningen finns ett förråd för flis inom bekvämt avstånd.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i maj 2019 av Mellanskog. Planen är tillväxtberäknad av Areal för tillväxten sommaren 2019. Enligt säljaren har inga åtgärder utförts sedan planens upprättande. Arealen produktiv skogsmark är uppmätt till 41,6 ha och virkesförrådet uppgår till 4 957 m³sk vilket ger ett medelförråd om 119 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn förutom andelen kalmark. Denna areal (11,7 ha) är avverkad vintern 2018/2019 och är i behov av återbeskogning vilket köparen skall svara för. Medelboniteten är skattad till 5,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 170 m³sk/år (4,1 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Inägomark

Inägomarksarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 7,4 ha. Stödrätter saknas.

Fornlämningar

Fastigheten berörs av en fornlämning i form av en kolningsgrop i avdelning 26.

Nyckelbiotoper, höga naturvärden mm.

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakten bedrivs i dagsläget som enskild på fastigheten och den ingår heller inte i något älgskötselområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Sjöbo 17:1

Ägare

Arne Magnusson 2/3
Bengt Arne Magnusson 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 51,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 41,6 ha
Impediment 0,3 ha
Inägomark 7,4 ha
Väg och kraftledning 1,4 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 52,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 904 000 kr
Åkermark 94 000 kr
Betesmark 12 000 kr
Tomtmark 106 000 kr
Bostadsbyggnader 399 000 kr
Ekonomibyggnader 139 000 kr
Summa: 1 654 000 kr

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 508 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är sedan mer än ett år bosatt i Ljusdals kommun. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Senast inkomna fastigheter till försäljning