Hillersboda

Skogsfastighet med timrad stuga och kolarkoja.
Areal: 15 ha
Kommun: Falun
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/6 2021
Visning:
18/6 kl 14:00
Anmälan krävs.
Mindre skogsfastighet i ett skifte beläget längs Hinsvägen. Mycket fin och välhållen fritidsstuga med enskilt och vackert läge. Promenadavstånd till Lisstjärn och Stortjärn. En timrad kolarkoja finns på skogen. 12,8 ha produktiv skogsmark och ca 1 800 m³sk. Jakträtt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (21)

Foto: Mona Geprägs, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Stugan

Enplanshus på gjuten grund. Byggd i timmer. Plåttak och kopplade 2-glasfönster. Uppvärmning via eldstäder. Utvändigt sommarvatten från källa. Avlopp saknas. El saknas. Byggnadsyta på mark ca 35 m². Byggår 1964.

Större farstukvist, en liten hall, kök med vedspis, storstuga med tarrsängar, 4 sovplatser och öppen spis. På utsidan finns ett utrymme med lucka ingjutet i grunden för sval förvaring av exv livsmedel.

Timrad bod

Byggnadsyta ca 12 m². Brädgolv och plåttak. Används för förvaring.

Vedbod

Dass

Kolarkoja

Timrad med plåttak, enkel vedspis. Reparationsbehov.

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 12,8 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 854 m³sk, vilket motsvarar ca 145 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 74 % av virkesförrådet medan gran har 16 % och lövträd har 10 %.

Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,8 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 74 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.

Inventeringen är gjord av DSK Skog i maj 2021. Det finns obehandlad kalmark om 1 ha, avd nr 5 enligt skogsbruksplanen.

Natur och kultur

Fastigheten berörs inte av några registrerade fornlämningar, nyckelbiotoper eller naturvärden. Avdelning 1 berörs av en sumpskog registrerad hos Skogsstyrelsen. Källa: SeSverige.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Hillersboda Jvf som jagar på Hillersboda skifteslags marker, ca 1 300 ha på hemskogen och ca 1 000 ha på utskogen mot Svärdsjö Svartnäs besparingsskog. Tre älgar tilldelades området för 2020.

Ny ägare av fastigheten kan söka medlemskap i föreningen. Fastighetens jakträtt är upplåten till föreningen i 1-årigt avtal.

Kontaktperson; Kjell Hedin, Hillersboda. Tel: 0706803066.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Hinsen-Logärden Fvof område. För mer information besök deras hemsida: https://hinsenlogarden.one/

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Övrigt

Ostört läge med trevligt boende och goda förutsättningar för jakt, fiske och friluftsliv. Närområdet består av kuperat skogslandskap, sjöar och vattendrag samt en del myrmark.

Rättsförhållande

Fastighet

Falun Hillersboda 14:16

Ägare

Anna Karlsson 1/2
Stig Karlsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 13,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,8 ha
Impediment 2,0 ha
Summa: 14,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (lantbruksenhet bebyggd med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020. Skogsmark 318 000 kr, Skogsimpediment 4 000 kr, Ekonomibyggnad 17 000 kr, Summa 339 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person pga att fastigheten är belägen inom Omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan är avgiftsfri för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning