Hinderstorp

Skog, åker och sjö!
Areal: 33 ha
Kommun: Lindesberg
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 000 000 SEK
Strax söder om Rockhammar ligger denna pärla för naturälskaren! Totalt 33 ha varav skog 22 ha och åker/bete 8 ha. Lång strandlinje mot Hammarsjön.

Strax söder om Rockhammar ligger denna pärla för naturälskaren! Lång strandlinje mot Hammarsjön och med fiskerätt.
Marken omfattar knappt 33 ha varav 22 ha skog och 8 ha åker och betesmark.
Betesmarken har höga naturvärden och sköts med betande nötboskap genom avtal med granne.
Virkesförrådet omfattar totalt ca 2 600 m3sk. Fastigheten är obebyggd men här finns möjlighet för framtida byggnation.

Välkommen till Hinderstorp!

Kontakta Areal

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hinderstorp

Håkan Schörling

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Bilder

Visa alla 36 bilder
Visa alla 36 bilder

Foto: Alexander von Sydow

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och skogsmark

Den produktiva skogsmarken omfattar 22 ha enligt ajourförd skogsbruksplan upprättad av Billerud. Virkesförrådet är bedömt till 2 622 m3sk våren 2023. Av virkesförrådet är ca 1200 m3sk klassad som S1 och S2-skog. Bonitet 5,9 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelning: tall 24 %, gran 35 % och löv 41 %. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Inägomark

Jordbruksmarken omfattar enligt sb-planen totalt 8,8 ha. Stödberättigad areal ca 4,15 ha åkermark och 3,75 ha betesmark. Åkermarken är utarrenderad till granne för 1400 kr/ha enligt löpande 1-årsavtal (14 mars). Betesmarken ingår i avtal med Länsstyrelsen med extrastöd för betade hagmarker.
Det finns inget krav på köparen att förlänga avtalet med Länsstyrelsen.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Det finns en växande kronviltstam i området och gott om vildsvin.

Fiske

Fiskerätt i Hammarsjön. Samfällt fiske i den östra delen av sjön tillsammans med Hinderstorp 1:2 (Billerud). Sedvanligt insjöfiske med gädda och abborre.

Rättsförhållande

Fastighet

LINDESBERG HINDERSTORP 1:3

Ägare

Ingegärd Wedendal 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 241 000 kr
Betesmark 79 000 kr
Skogsmark 1 483 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 1 807 000 kr

Karta

Mäklare

Areal | Örebro

Stubbengatan 2
703 44   Örebro
Alla objekt från Örebro

Ansvarig mäklare

Håkan Schörling
Håkan Schörling
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-242 85 01

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hinderstorp & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hinderstorp kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier