Hjälmsa

Obebyggd jord- och skogsfastighet med virkesrika bestånd. Jakt och fiske.
Areal: 75 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 11 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/6 2022
Obebyggd jord- och skogsfastighet strax utanför Bräkne-Hoby samhälle om ca 75 ha med gräns mot Bräkneån. Skogsmarken omfattar ca 54 ha välskött skogsmark med rationella skötta barrskogsbestånd av främst gran. Skogsmarken har en lång prägel av aktivt skogsbruk, vilket gett homogena virkesrika bestånd. Fastigheten omfattar även god sammanhängande jordbruksmark till en areal av ca 16 ha. Jakt- och fiskerätt i bl.a. Bräkneån.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (25)

Foto: Bengt Svensson, Studioblixten.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 15,8 ha och utgörs i huvudsak av åkermark till en areal av ca 12 ha och 3,8 ha betesmark. Markerna har för området en normal arrondering med enstaka skogsholmar och markerna domineras av mulljord på lerbotten. Jordbruksmarken är utarrenderad t.o.m. 2022-12-31 och återgår därefter till den nye ägaren. Stödrätter följer marken på tillträdesdagen till angiven areal.

Skogsmark

Skogsmarken ligger fördelad i tre skiften till fastigheterna och uppgår totalt till ca 54 ha. Boniteten är beräknad till 9 m³sk/år/ha och är överlag mycket god och åldersfördelningen är relativt jämn med mycket skog i tillväxtåldrarna 15-35 år samt 35-55 år. Markerna bedöms i huvudsak som friska och terrängförhållandena är överlag goda med viss kupering. Virkesförrådet uppgår med 2022 års tillväxt till totalt 12 746 m³sk efter justering av avverkad volym från skogsbruksplanens upprättande. Bilaga finns från ägarna gällande avverkade volymer under åren 2020 till 2022 till en beräknad volym av ca 416 m³sk.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns registrerade naturvärdesområde gällande sumpskog samt en registrerad nyckelbiotop i östra delen av fastigheterna. Källa: SeSverige.

Jakt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin mm.

Fiske

Fastigheterna äger fiskerätt i Bökelången, Bökelångsgyl, samt i Bräkneån med möjlighet till sedvanligt insjöfiske och kräftfiske i Bräkneån.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Hjälmsa 2:12 och 3:2

Ägare

Mona Knutsson 1/2
Nils Knutsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: Hjälmsa 2:12 är 54,73 ha. Hjälmsa 3:2 är 19,62 ha. Totalt 74,35 ha. Arealen är hämtad från nyupprättad skogsbruksplan och kan skilja från taxerad och verklig areal. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Åkermark 697 000, betesmark 146 000, skogsmark 4 144 000, skogsimpediment 10 000, Summa 4 997000.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 250 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Hjälmsa och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning