Hjälmsänga

Två skogsskiften, 5 760 m3sk, bonitet 7,7 o jakträtt. 8 km V Rydaholm. Delförvärv möjligt.
Areal: 50 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
Anbudsdag: 23/9 2019
Fastigheterna Värnamo Hjälmsänga 1:9 och 1:30 utbjudes till försäljning.
Välskött skogsfastighet fördelad på två fina skiften om totalt ca 50 ha belägen intill länsgränsen mellan Jönköpings län och Kronobergs län, ca 8 km väster om Rydaholm.
Grandominerad produktiv skogsmark om ca 50 ha med bedömt virkesförråd ca 5 760 m3sk (medeltal 115 m3sk/ha) och bonitet 7,7. Anlagd skogsbilväg genom båda skiftena för smidig tillgänglighet.
Ekonomibyggnation (maskinhall och garage) i gott skick.
Trevliga jaktmarker där jakträtten är fri för ny ägare att disponera direkt på tillträdesdagen. Till fastigheten hör fiskerätt i samfällda Fyllesjön om ca 40 ha.
Möjlighet finns att lämna bud på de enskilda registerfastigheterna var för sig.
Fastigheten säljes via skriftligt anbudsförfarande med prisindikation 3,75 milj. SEK för helheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (55)

Foto: Daniel Nordin

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Maskinhall/vagnslider

Taxerad byggnadsyta 78 kvm. Nybyggnadsår ca 1990 enligt säljaren. Uppförd i trä med plintgrund och plåttak. Fyra fack och grusgolv. Gott bruksskick. Belägen inom Värnamo Hjälmsänga 1:30 vid torplämningen ”Nöjet”.

Garage/vedbod

Taxerad byggnadsyta 44 kvm. Nybyggnadsår ca 1990 enligt säljaren. Uppförd i trä med plintgrund och plåttak. Två portar och grusgolv/plattor. Gott bruksskick. Belägen inom Värnamo Hjälmsänga 1:30 vid torplämningen ”Nöjet”.

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsfastigheten Hjälmsänga är en föredömlig tillväxtfastighet med skog i åldrar som håller god löpande tillväxt. Den grandominerade skogsmarken är välskött och lättillgänglig via strategiskt belägen skogsbilväg för korta drivningsavstånd i skogsbruket.

Över fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan via SternSkog, april 2019, planläggare Tomas Stern. Se även bilagt utdrag ur skogsbruksplanen samt separata sammanställningar för respektive registerfastighet.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 50,1 ha och dess virkesförråd till ca 5 461 m3sk. Tillkommande volym ca 296 m3sk avseende tillväxtsäsongen 2019. Sålunda bedöms det totala virkesförrådet uppgå till ca 5 757 m3sk (medeltal 115 m3sk/ha) vid försäljningstidpunkten.
Medelboniteten anges till 7,7 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 1 % tall, 58 % gran, 27 % björk, 13 % klibbal och 1 % övrigt löv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 36 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 51 % av arealen. Äldre skog S2 och S3 uppgår till ca 13 % av arealen. Areal kalmark K1 ca 0,3 ha. Årlig tillväxt beräknad till ca 291 m3sk.

Värnamo Hjälmsänga 1:9
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 19,7 ha och dess virkesförråd till ca 1 499 m3sk. Tillkommande volym ca 95 m3sk avseende tillväxtsäsongen 2019. Sålunda bedöms det totala virkesförrådet uppgå till ca 1 594 m3sk (medeltal 81 m3sk/ha) vid försäljningstidpunkten.
Medelboniteten anges till 8,0 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 46 % gran, 21 % björk och 33 % klibbal. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 11 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 75 % av arealen. Äldre skog S3 uppgår till ca 14 % av arealen. Årlig tillväxt beräknad till ca 101 m3sk.

Värnamo Hjälmsänga 1:30
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 30,4 ha och dess virkesförråd till ca 3 962 m3sk. Tillkommande volym ca 201 m3sk avseende tillväxtsäsongen 2019. Sålunda bedöms det totala virkesförrådet uppgå till ca 4 163 m3sk (medeltal 137 m3sk/ha) vid försäljningstidpunkten.
Medelboniteten anges till 7,5 m3sk/ha och år. Trädslagsfördelning 2 % tall, 61 % gran, 30 % björk, 6 % klibbal och 1 % övrigt löv. Andel gallringsskog G1 uppgår till ca 52 % av skogsmarksarealen. Andel röjningsskog R2, som på sikt kommer att växa in i gallringsskog G1, uppgår till ca 35 % av arealen. Äldre skog S2 och S3 uppgår till ca 12 % av arealen. Areal kalmark K1 ca 0,3 ha. Årlig tillväxt beräknad till ca 190 m3sk.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen. Viltrika jaktmarker med goda jaktmöjligheter efter såväl högvilt som småvilt.

Fastigheten ingick i Rydaholms Södra Älgskötselområde under älgjaktsäsong 2018/2019 enligt Länsstyrelsen.

Fiske

Till fastigheten hör fiskerätt i samfällda Fyllesjön om ca 40 ha. Vid utövning av fiske löses fiskekort via styrelsen i samfälligheten enligt uppgift.

Tomtmark

Fastigheten håller ett mycket privat och lugnt läge med fina rekreationsvärden. Torplämningen ”Nöjet” kan vara en trevlig plats som inbjuder till ev. uppförande av bostadsbyggnation. Tomtplatsen är omgärdad av stenmurar och är naturskönt inbäddad med lövträd. Grävd stensatt vattenbrunn finns (status ej känd).
För vidare information om bygglovsärenden etc., vänligen kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Värnamo kommun, telefon 0370-37 70 00 (växel) alt. e-post [email protected]

Övrigt

Försäljningsobjektet har närhet till bl.a. Rydaholm (ca 8 km), Ryssby (ca 16 km), Alvesta (ca 30 km), Ljungby (ca 30 km), Värnamo (ca 37 km), Växjö (ca 45 km), Helsingborg (ca 155 km) och Malmö (ca 215 km).

För vidare samhällsinformation, se Värnamo kommuns hemsida: www.varnamo.se

Rättsförhållande

Fastighet

Värnamo Hjälmsänga 1:9 och 1:30

Areal

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Summa: 2833000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 161 000 kr
För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Hjälmsänga och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning