Hjärtlanda Klockaregård

I historisk bygd
Areal: 109 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 500 000 SEK
Hjärtlanda Klockaregård med 82 ha skogsrika marker, 23 ha jord samt kräftfiske, 5 km till Sävsjö.

Hjärtlanda Klockaregård, Hjärtlanda 2:9, utgör en virkesrik och attraktivt belägen gård med bostadsbyggnad, ladugård, maskinhall samt uthus. Hjärtlanda socken utgör en bygd som troligen varit bebyggd ända sedan stenåldern. Hjärtlanda kyrka är en av de äldsta och bäst bevarade kyrkorna i Växjö Stift. Gårdens totala areal uppgår till 109 ha varav ca 82 ha produktiv skogsmark och 23,5 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till hela 16 400 m³sk, motsvarande 200 m³sk/ha.

Fastigheten består av två skiften, ett obebyggt skogsskifte sydost om kyrkan samt ett hemskifte med byggnader, jordbruksmark och skog gränsande till Hjärtnäsasjön med ca 1,1 km strandlinje. Bra kräftfiske erbjuds!

Gården belägen endast ca 5 km söder om centrala Sävsjö.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Hjärtlanda Klockaregård

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 41 bilder
Visa alla 41 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson / Claes Arvidsson

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Mangårdsbyggnad från 1934 med trä/plankstomme, torpargrund med huggen stenfot samt tak med betongpannor. Fasad med ljus träpanel. Mindre matkällare under del av huset. Boyta om 148 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från värmepump med jordvärmeslingor, vatten från grävd brunn samt avlopp till trekammarbrunn och infiltration från 2015. Bostaden har visst underhålls- och renoveringsbehov. Renoverat på 60/70-talet med fasad, tilläggsisolering och fönster.

Nedervåningen innefattar entré med kapprum och trapp till övervåningen, rum/sovrum med heltäckningsmatta, kök med enklare standard och vedspis (ej ok), anslutande köksentré med trapp till övervåningen samt trapp ner till mindre matkällare, badrum/tvättstuga med dusch och tvättmaskin, vardagsrum/kontor med rörspis (ej ok) samt utgång till uterum samt vardagsrum med parkettgolv och kakelugn (ej ok).

Övervåningen innefattar trapphall/rum med utgång till balkong, ett flertal mindre garderober, sovkammare med trägolv, rum med heltäckningsmatta samt anslutande garderob, äldre kök med vedspis (ej ok), mindre trapphall med anslutande, litet badrum med badkar och wc, sovkammare, skafferi/förråd samt rum/salong.

Liten matkällare under del av huset innefattande värmepump Thermia Diplomat Duo från ca 2011 samt vattenpump och hydropress.

Energideklaration

Kommer upprättas.

Driftskostnader

Utifrån tidigare förhållanden och nyttjande är de årliga driftskostnaderna etc. enligt följande. Total årsförbrukning el ca 11 100 kWh, försäkringskostnad ca 16 200 kr, sophämtning ca 1 250 kr, slamtömning ca 725 kr samt kommunal fastighetsavgift om ca 5 100 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård ombyggd under slutet av 1950-talet. Stomme i trä samt murat fähus, tak med svartmålad aluminiumplåt. El samt vatten indraget från egen vattenbrunn, dock frånkopplat.
Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning, nyttjat som kostall för uppbundna djur, mjölkrum med gjutet golv och hydrofor från 2016, spånförråd, loge med trägolv, hölada samt inbyggda, äldre silos. Vedbod med trapp till f.d. spannmålslager, vagnsbod med gjutet golv och loft. Tillbyggt maskin/traktorgarage med plåttak och grusgolv. Vidbyggt vedförråd i trä med plåttak.

Maskinhall

Förmodligen uppförd i början av 1990-talet. Trästomme, gjutet golv, plåtfasad och plåttak. Byggnadsarea ca 12 m x 21 m. El, inkl. 3-fas, ej vatten. Två portar på långsidan.

Uthus/Bod

Uppförd i trä/timmer, gjutet golv samt plåttak från 2010. El och vatten. Innefattar f.d. pannrum, förrådsutrymmen, potatiskällare, hönshus samt torrdass.

Garage

Enklare/äldre bilgarage i trä. Ej el eller vatten.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av både åker- och betesmark och ligger väl samlad på hemskiftet i anslutning till gårdscentrum och byggnader. Ca 1 ha jordbruksmark beläget på skogsskiftet.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till totalt 23,4 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 13 ha och arealen betesmark till 12 ha.

Marken är muntligt upplåten fram till 2022-12-31 till en granne. Ersättningen för innevarande period tillfaller Säljaren i sin helhet. Inga stödrätter följer Fastigheten.

Skogsmark

Virkesrik skogsmark med bra bonitet fördelad på två skiften med bra tillgänglighet. Skogen domineras av äldre, välslutna skogar i huggningsklass S2 med 32 % av arealen.
På fastigheten finns en skogsbruksplan från maj 2022 upprättad av SÖDRA genom Robin Ekslätt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 81,7 ha med ett virkesförråd om totalt 15 955 m³sk, (195 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 26 %, gran 68 % och löv 6 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,9 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till
438 m³sk.

Av virkesförrådet utgör hela 12 465 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2.

Med ett års teoretisk tillväxt adderad bedöms det totala virkesförrådet hösten 2022 uppgå till totalt ca 16 400 m³sk, (201 m³sk/ha).

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten på fastigheten upplåten fram till 2026-06-30. Erlagd ersättning om 9 000 kr för innevarande jaktår, tillfaller Säljaren i sin helhet. Fastigheten ingår i Hjärtlanda älgjaktslag om ca 1 200 ha. Jakttorn tillhör nyttjanderättshavaren.

Fiske

Enligt fastighetsutredning så har fastigheten del i byns samfällda fiske i samtliga bäckar och sjöar inom Hjärtlanda skifteslag. Nämnas kan bl.a. Hjärtlandasjön, Hjärtnäsasjön och Krampegöl. Kräftfisket i Hjärtnäsasjön är sedan lång tid tillbaka uppdelat på olika områden och sträckor mellan ett flertal fastigheter i byn.

Övrigt

För mer information om Hjärtlanda med omnejd, se www.savsjo.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Hjärtlanda 2:9

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 103,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 81,7 ha
Myr/kärr/mosse 1,3 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Inägomark 23,4 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Övrigmark 0,8 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 109,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 378 000 kr
Betesmark 120 000 kr
Skogsmark 7 181 000 kr
Skogsimpediment 16 000 kr
Tomtmark 100 000 kr
Ekonomibyggnader 215 000 kr
Bostadsbyggnader 577 000 kr
Summa: 8 587 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 115 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hjärtlanda Klockaregård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hjärtlanda Klockaregård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier