Hjortsberga-Hult

Fina bestånd, högt virkesförråd och samlad jordbruksmark. Bostadshus.
Areal: 42 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 700 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
På bra pendlingsavstånd till många orter finns denna gård i Hjortsberga-Hult. Gården omfattar en enklare bostadsbyggnad och ekonomibyggnader i bra skick. Gården är vackert belägen där den omges av god åker samt trevlig betesmark. Skogen präglas av äldre skog med stora avverkningsmöjligheter.

Fastigheten säljes genom anbudsförfarande med en prisidé om 5 700 000 kr.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (49)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Byggnaden har nyttjats som sommarboende. Byggnaden har äldre stil och standard. Byggnaden har boyta om 120 kvm, biutrymmesyta 72 kvm och 20 standardpoäng enligt fastighetstaxering. Enligt Säljaren är byggnadens utvändiga mått ca 13,5 m x 9,3 m. Byggnadskonstruktion med torpargrund/mindre del källare, timmerstomme, träfasad, tvåglasfönster och plåttak. Renoveringar som utförts är byte av fönster på undervåningen (år 2019) och byte av köksbänkar.

Planlösning
Genom huvudentrén kommer man in i hallen där man även har trappen upp till ovanvåningen.
Vidare in finns ett vardagsrum, kök och tre sovrum. Utbyggd köksfarstu.
Ovanvåningen nyttjas ej för boende, oinredd.
Källare med hydrofor och matkällare.

Uppvärmning genom direktverkande el och eldstäder. Funktionen okänd på elradiatorerna, eventuellt dammfyllda. Det finns totalt fem eldstäder (kamin, köksspis och rörspisar), varav fyra är godkända att elda i enligt brandskyddskontroll från 2019. Kakelugnen i nordöstra rummet är ej godkänd.

Enskilt vatten genom grävd brunn. Säljaren misstänker järnhaltigt och eventuellt aggressivt vatten. Inga nya vattenprover finns.

Enskilt avlopp genom enkammarbrunn och stenkista. Anläggningen uppfyller ej dagens krav för rening av avloppsvatten men har dispens för att avloppet enbart hanterar diskvatten.

Byggnaden saknar fiberanslutning. Fiberkabel finns enligt Säljaren i vägen utanför. För frågor om anslutning hänvisas ni till fiberföreningen Q-fiber ek. förening.

Driftskostnader
Elektricitet 2 000 SEK/år
Sotning 500 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift 3 600 SEK/år
Försäkring 7 000 SEK/år
Summa ca 13 100 SEK/år
Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaden är Säljarens bedömda kostnader vid sommarboende. Driftskostnaderna för ny ägare och ny
användning kan komma att skilja sig betydligt. Vedförbrukning avseende eldstäder tillkommer.

Energideklaration
Någon energideklaration kommer ej att upprättas avseende bostadsbyggnaden.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård i bra skick. Byggnadskonstruktion träfasad, tak av plåt och betong/plankgolv. Byggnaden inrymmer sedvanliga utrymmen från äldre tiders jordbruksdrift såsom fd djurstall och foderutrymmen mm. Vedbod. El finns i byggnaden. Enligt Säljaren så är byggnadens utvändiga mått ca 10,2 m x 37,2 m och den påbyggda vedboden ca 3,3 m x 6,7 m.

Brygghuset

Byggnad i bra skick som används till förvaring. Byggnadskonstruktion med träfasad, tak av plåt, uppställd på huggen sten. El finns i byggnaden. Enligt Säljaren så är byggnadens utvändiga mått ca 7,4 m x 6,2 m.

Skog och mark

Skogsmark

Skogen präglas av fina bestånd med äldre skog av gran och tall. Stora avverkningsmöjligheter då ca 75 % av virkesförrådet har uppnått ålder för föryngringsavverkning.

Fastigheten har en skogsbruksplan upprättad genom SÖDRA, april 2019. SÖDRA har i september 2021 låtit framskrivna planen med tillväxt för år 2019, 2020 och 2021 samt ajourhållit utförda avverkningar. Avverkade avdelningar är föryngrande. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Areal produktiv skogsmark uppgår totalt till ca 24,9 ha med ett bedömt totalt virkesförråd om 5 868 m3sk (medeltal 236 m3sk/ha). Bonitet om 6,6 m3sk per ha/år ger en årlig produktionsförmåga på 164 m3sk. Årlig volymtillväxt ca 116 m3sk enligt plan. Trädslagsfördelning 53 % tall, 40 % gran och 7 % löv. Volymen i huggningsklass G2, S1 och S2 är 4 349 m3sk enligt planen. Ca 2 ha har påbörjad föryngring genom plantering och fröträd.

Jordbruksmark

Den öppna jorden (åker och bete) omfattar ca 16 ha enligt skogsbruksplanen, varav ca 5 ha bedöms vara åkermark. Jordbruksmarken på fastigheten är upplåten genom skriftligt ettårsavtal med sex månaders uppsägning. Nuvarande arrendeperiod omfattar 2021-03-15 till 2022-03-14. Ny ägare disponerar jordbruksmarken tidigast 2023-03-15. Årlig ersättning om 4000 kr + moms.

Säljarens stödrätter för gårdsstöd följer fastigheten. Arrendatorn har rätt att nyttja stödrätterna i samband med upplåtelsen ovan.

Jakt

Jakten är upplåten till Hjortsberga Jaktklubb genom muntligt tillsvidareavtal. Årlig ersättning om 3 024 kr + moms.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA HJORTSBERGA-HULT 2:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 41,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 265 000 kr
Betesmark 119 000 kr
Skogsmark 2 136 000 kr
Tomtmark 96 000 kr
Bostadsbyggnader 384 000 kr
Ekonomibyggnader 62 000 kr
Summa: 3 062 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 30 000 kr
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Hjortsberga-Hult och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning