Högbo gård

Högbo gård
Areal: 124 ha
Kommun: Kinda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 17 000 000 SEK
Anbudsdag: 3/3 2023
Gård med 112 ha produktiv skogsmark och fina jaktmöjligheter.

I södra Östergötland strax utanför Kisa ligger Högbo gård som omfattar två skiften på totalt 124,1 ha, varav drygt 112 ha produktiv skogsmark. Gårdens byggnader är vackert belägna men är av enklare standard och lämpar sig idag främst som fritidsbostäder. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 20 050 m3sk. Det är generellt nära till vägar över hela fastigheten vilket ger korta drivningsavstånd. I markerna finns bland annat älg, vildsvin och rådjur vilket ger fina möjligheter till jakt.

Välkommen på visning

23Feb
Tors 14:00
Anmälan sker till ansvarig mäklare.
Kontakta Areal

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Högbo gård

Magnus Jansson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Magnus Jansson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Högbo

Gårdens huvudbyggnad är högt belägen omgiven av en tomt med lövträd. Huset är uppfört i timmer med brädfodrad fasad på torpargrund under tak av plåt. Nedre plan fördelas på kök, hall, samt fyra rum. På övre plan finns två rum med tillhörande kattvindar samt en stor vind. Huset är av enklare standard, el och vatten saknas.

Sjöstugan

Vackert belägen sommarstuga med utsikt över Långsjön. Stugan rymmer ett vardagsrum med öppen spis, ett sovrum samt ett pentrykök. Från vardagsrummet når man en veranda med utsikt över sjön och öppen spis. El och vatten saknas i stugan.

Blåst

Stuga i mycket dåligt skick. Det är förbjudet att gå in i stugan då rasrisk föreligger.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

Gårdens ekonomibyggnader består av en ladugård och ett magasin samt några mindre bodar. Flera av taken är bytta till plåt. Byggnaderna nyttjas idag som förråd. El saknas.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i januari 2023. Den produktiva skogsmarken uppgår till 112,3 ha och virkesförrådet till 20 050 m3sk eller 179 m3sk per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 59 % följt av gran och löv som utgör 28 % respektive 13 %. Medelboniteten beräknas till 6,3 m3sk/ha och år. I gallringsmogen ålder finns ca 6 700 m3sk och sammanlagt ca 13 000 m3sk är slutavverkningsmoget. Fastighetens skogsbilvägar håller god standard och vägnätet är väl utbyggt vilket skapar gynnsamma drivningsförutsättningar för ökad lönsamhet.

Skogsvårdslagen säger att om en fastighet består av mer än 100 ha produktiv skogsmark får inte mer än 50 % av skogsmarken utgöras av kalmark eller skog yngre än 20 år. Den areal som i dagsläget utgörs av kalmark och skog yngre än 20 år på fastigheten är 8,9 ha eller 8 %.

Vid besök på fastigheten rekommenderas att använda PC-skogs mobilapp som finns både till Android och Apple. För att erhålla inloggning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Biotopskydd

På fastigheten finns ett biotopskydd som bildades 1998. Områdets areal uppgår till 1,5 ha enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Högbo erbjuder jakt på älg, rådjur och vildsvin samt övrigt småvilt. Jakten är tillgänglig för ny ägare från tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har strand mot sjöarna Övre-Eksjön och Långsjön. Säljaren saknar kännedom om fastigheten har fiskerätt i någon av sjöarna.

Rättsförhållande

Fastighet

Kinda Högbo 3:7

Ägare

Inger Hjelte 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 122,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 112,3 ha
Impediment 7,0 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Inägomark 0,5 ha
Övrigmark 2,5 ha
Summa: 124,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 8 317 000 kr
Skogsimpediment 37 000 kr
Tomtmark 211 000 kr
Skog med restriktion 6 000 kr
Summa: 8 571 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Linköping

Attorpsgatan 5C
582 73   Linköping
Alla objekt från Linköping

Ansvarig mäklare

Magnus Jansson
Magnus Jansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-606 91 53

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier