Högbo

Nu finns möjligheten att köpa ett mindre torp med tillhörande skog och jakträtt i södra Hälsingland. Torp med 3 stugor och ca 6 ha mark med en volym om ca 750 m³sk. Fastigheten ingår i Heninge jaktlag som jagar älg gemensamt på ca 1200 ha mark.
Areal: 6 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Gård
Prisidé: 490 000 SEK
Nu finns möjligheten att köpa ett mindre torp med tillhörande skog och jakträtt i Henninge i södra Hälsingland. Torp med 3 stugor och ca 6 ha mark med en volym om ca 750 m³sk. Fastigheten ingår i Heninge jaktlag som jagar älg gemensamt på ca 1200 ha mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (16)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadsbyggnad i 1,5 plan med en taxerad boarea om 80 kvm. Byggnaden har äldre standard och eftersatt underhåll. Bostaden har torpargrund och tak av plåt samt huvudsakligen äldre treglas fönster. Vattenburen uppvärmning via kökspanna. Okänt skick på uppvärmningssystemet. Bostaden har vatten från egen vattenkälla samt saknar godkänt avlopp. Byggnaden inrymmer på nedervåningen 2 rok, hall samt wc. På övervåningen finns 2 sovrum hall samt snedskrubbar.
Då byggnaden används som fritidshus kommer ingen energideklaration att upprättas.

Övrig

Övriga byggnader

På tomten finns två mindre enklare stugor i sämre skick. Byggnaderna är uppförd i trä med plåttak och har eftersatt underhåll.
På gården finns även äldre uthusbyggnad i trä med plåttak inrymmande förrådsutrymmen samt vidbyggt plåtförråd.

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår totalt till 4,9 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 750 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 150  m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,6 m³sk. Av virkesförrådet utgör 36 % tall, 40 % gran och 24 % löv.   Skogsmarken är väl samlad runt gården med god tillgänglighet. Större delen av skogsmarken består av yngre och äldre gallringsskog. Se vidare detaljerade uppgifter i bilagd skogsbruksplan som är upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer i september 2019.

Jakt

Fastigheten ingår i Heninge jaktlag som jagar älg gemensamt på ca 1200 ha. Kontaktperson är jaktledare Hans Eriksson, 070-6264537. Småviltsjakt bedrivs enskilt på egen fastighet.

Inägomark

Fastighetens inägomark uppgår enligt bifogad skogsbruksplan till 0,8 ha. Marken är belägen vid brukningscentrum.

Nyckelbiotoper/naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden på fastigheten.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Henninge 1:5 & 1:7

Ägare

Bo Törnberg dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,9 ha
Inägomark 0,8 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 6,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 159 000 kr
Åkermark 23 000 kr
Tomtmark 67 000 kr
Bostadsbyggnader 146 000 kr
Summa: 395 000 kr

Inteckningar

Antal 7 st
Totalt belopp 280 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Jag är intresserad av fastigheten Högbo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning