Högeruda

Virkesrikt mellan Järnforsen, Virserum och Kvillsfors. Köp hela eller i delar.
Areal: 170 ha
Kommun: Hultsfred
Objektstyp: Gård
Prisidé: 14 000 000 SEK
Anbudsdag: 18/8 2020
Visning:
8/7 kl 15:00-16:30
Visning av Fastighetens byggnader sker onsdagen den 8 juli kl 15.00-16.30. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Skogsgården Högeruda 1:2, 1:5, 2:6 och 2:8, ligger naturskönt belägen på den Småländska landsbygden, mitt emellan orterna Järnforsen, Virserum och Kvillsfors. Totalt omfattar enheten
170 ha varav 140 ha produktiv skogsmark och 26 ha inägomark. Virkesförrådet uppgår till totalt 21 000 m³sk varav hela 11 400 m³sk utgör S1 och S2 skog. Byggnadsbeståndet är äldre och innefattar bl.a. Mangårdsbyggnad, bostadsbyggnad, komplementbyggnader samt ekonomibyggnader. Tillkommer gör dessutom en enklare sjöstuga vid sjön Narrveten. Fiske i ett flertal vattendrag. Möjlighet finns att köpa fastigheterna var för sig eller hela enheten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (45)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus (Högeruda 1:2)

Mangårdsbyggnad uppförd slutet av 1800-talet samt ombyggt och tillbyggt ca 1960. Stomme med timmer, plåttak, reveterad fasad, tvåglasfönster samt källare under del av byggnaden, i övrigt torpargrund. Taxerad boyta om 177 m² samt biyta om 89 m². Vatten från brunn belägen på Högeruda 2:6, enklare, äldre avloppsanläggning. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från äldre oljepanna.

Nedervåningen innefattar entré via veranda, hall med trapp till övervåningen samt förråd under trappen, rum med plastmatta, rum/matsal med parkettgolv och öppet med valv, enklare kök, rum/kontor med öppen spis (ej ok), tillbyggd groventré med toalett/wc samt trapp till källaren.

Övervåningen innefattar hall/rum med utgång till balkong, rum/sovrum med kattvind, äldre kök med anslutande skafferi/förråd, garderob/förråd, toalett/wc/badrum med badkar, sovrum med garderob samt en större garderob.

Källare med förråd, tvättstuga, pannrum med panna och oljetank samt rum/förråd. Äldre oljepanna, Storebro, från 1960.

Gårdshus (Högeruda 1:2)

Äldre bostadshus, ”Viktors”, uppfört i trä/timmer med plåttak på stenfot. El finns, ej vatten eller avlopp. Byggnaden ej taxerad. Enklare, sämre skick.

Nedervåning och övervåning innefattar ett antal rum mm mycket enkel standard.

Bostadshus (Högeruda 2:6)

Bostadsbyggnad uppförd 1832 i enklare, sämre skick. Timmerstomme, torpargrund, tak med plåt samt fasad med stående, röd träpanel. Byggnaden ej taxerad. El finns, ej vatten eller avlopp.

Nedervåningen innefattar entré, rum med vedkamin, f.d. kök med anslutande köksentré, skafferi och skrubb samt vardagsrum med vedkamin.

Övervåningen innefattar trapphall samt tre rum och garderob.

Torp (Högeruda 1:5)

”Palmqvist” stuga. Uppförd i trä/timmer med plåttak på stenfot. Ej el eller vatten. Byggnaden ej taxerad. Enklare, sämre skick.

Innefattar entré, rum, smytt, och större rum. Fristående, tillhörande utedass finns.

Torp (Högeruda 2:8)

Fritidshus uppförd i början av 1970-talet efter brand. Trästomme, tak med betongtegel samt torpargrund. El finns, ej vatten eller avlopp.

Innefattar entré, enklare kök samt rum.

Torp (Högeruda 1:2)

Enklare sjöstuga/fritidshus i anslutning till sjön Narrveten. Uppfört i trä på stenfot med tak av plåt. Ej el eller vatten. Härligt beläget ca 15 m från sjökanten.

Energideklaration

Kommer ej att upprättas.

Ekonomibyggnader

Ladugård (Högeruda 1:2)

Uppförd i trä/timmer 1957 med murat fähus, tak med eternit. El, ej vatten.
Innefattar fähus med gjutet golv och gjutna kättar, stor loge/vagnsbod med trägolv och gjutet golv.
Ej anpassad för modern djurhållning.

Ladugård (Högeruda 2:6)

Uppförd i trä/timmer ca 1900 i vinkel. Tak med plåt och eternit. El och vatten.
Innefattar fähus med gjutet golv och äldre inredning, mjölkrum, kalvavdelning och i vinkeln loge med trägolv samt redskapsbod med trägolv.
Ej anpassad för modern djurhållning

Ladugård (Högeruda 2:8)

Uppförd i trä/timmer 1927 med plåttak. El, ej vatten. Innefattar fähus, vagnsbod och loge. Enklare, sämre skick. Ej anpassad för djurhållning.

Vagnsbod/Magasin (Högeruda 2:6)

Uppfört i timmer/trä och tak med tegel. Ej el eller vatten. Innefattar vagnsbod med trägolv, förråd med jordgolv, magasin med trägolv och trapp till loft, förråd med trägolv samt förråd med gjutet golv och utedass. Loft nyttjat som spannmålsförråd och spannmålstork.

Magasin/loftbod (Högeruda 1:2)

Flyttad till nuvarande ställe samt ombyggd 1960. Ursprungliga loftboden i timmer, tillbyggnaden i trä. Tak med eternit. Ej el eller vatten. Innefattar två förrådsutrymmen med trägolv samt loft. Tillbyggd del förråd/vagnsbod med grusgolv.

Maskinhall (Högaruda 2:8)

Uppförd tidigt 1980-tal i trä med plåttak och gjutet golv (sämre). Ej el eller vatten.

Garage (Högeruda 1:2)

Uppfört i betonghålsten, putsat, med eternittak. Gjutet golv. Två garageportar. El, inkl. 3-fas, ej vatten.

Övriga byggnader (ej specificerade)

Övriga byggnader finns så som jordkällare, vedförråd, utedass

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken ligger till största delen i anslutning till byggnaderna och Högeruda by. Utskiften finns i anslutning till Emån samt Sjöasjö. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark totalt till 26,2 ha klassad som inäga/åker. För fördelning per fastighet, se bifogade sammanställningar från skogsbruksplanen. Jorden är utarrenderad t.o.m. 2021-12-31, två olika arrendatorer. Erlagt arrende avseende åängarna vid Emån tillfaller Säljarna perioden ut.
Stödrätter för 19 ha åker och 11 ha betesmark skall återlämnas till jordägaren vid arrendets upphörande.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari/mars 2020 via Areal, Claes Arvidsson. Den har inför försäljningen reviderats efter avverkning av barkborreskadad skog våren/försommaren 2020.
Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 140,1 ha med ett bedömt virkesförråd om totalt 21 008 m³sk, motsvarande 150 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 31 %, gran 57 %, löv 11 % samt ek 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,6 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är 617 m³sk med hänsyn tagen till föreslagna åtgärder. Av virkesförrådet utgör andelen S1 och S2 skog ca 11 400 m³sk. 30 % av arealen (42,5 ha) är skog i åldersklass 15 år.

För fördelning av arealer och virkesförråd per fastighet, se bifogade sammanställningar.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta från skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Två nyckelbiotoper finns registrerade vilka berör dels avdelning 16 (Högeruda 1:2) samt avdelning 33 (Högeruda 2:6). Avser blockrik rasbrant om ca 0,7 ha samt bergbrant om ca 1,1 ha.

Jakt

Jakten är upplåten till två olika nyttjanderättshavare. Avtalen löper fram till 2021-06-30. Fastigheterna ingår i lokala jaktlag

Fiske

Fastigheterna har fiskerätt i sjön Narrveten, Sjöasjö samt Emån. Kräftor fiskas på byavatten i Narrveten.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Hultsfred Högeruda 1:2, 1:5, 2:6 och 2:8

Ägare

Dagny Skoglund-Thelander dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 167,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 140,1 ha
Inägomark 26,2 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Övrigmark 1,4 ha
Summa: 169,7 ha

Taxeringsvärde

För mer info se prospekt.

Inteckningar

Högeruda 1:2, fyra penninginteckningar om totalt 16 000 kr, Högeruda 1:5, två penninginteckningar om totalt 15 000 kr, Högeruda 2:6, tre penninginteckningar om totalt 14 000 kr, samt Högeruda 2:8, fyra penninginteckningar om totalt 10 300 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i Järeda församling/Järeda socken vilken klassas som glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd kan i vissa fall erfordras för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Förvärvstillstånd kostar 4 600 kr för fysisk person.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning