Höghed

Ett skogsskifte vid fäbodar
Areal: 17 ha
Kommun: Orsa
Objektstyp: Skog
Prisidé: 700 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2022
Obebyggd skogsfastighet om 17 hektar i fantastisk miljö. Jakt i VVO och spännande fiske.

Vid Högheds fäbodar erbjuds nu möjligheten att förvärva en obebyggd skogsfastighet om 17 hektar i fantastisk miljö. En bra instegsfastighet med möjlighet att forma framtiden med finansiering från den egna skogen.

Möjlighet till omfattande jakt inom Hansjö VVO och Orsa Besparingskog om totalt ca 75 000 hektar. Området bjuder även på spännande fiske efter bland annat öring i sjöar och rinnande vatten.

Denna obebyggda fastighet kan ses som en god investering för en förstagångsköpare då den har en bra åldersklassfördelning med tillväxtskog men också en stor andel slutavverkningsmogen skog. Då fastighetsägaren även kommer ha andel i Orsa Besparingsskog så finns möjlighet att söka bidrag till skogsvårdsåtgärder. Är du intresserad av mer information så kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Höghed

Kenneth Skovshoved

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder

Visa alla 21 bilder
Visa alla 21 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har en väldigt god arrondering i form av ett sammanhållet skifte och närhet till större väg. Åldersklassfördelningen med en stor andel slutavverkningsmogen skog gör det möjligt att finansiera framtida åtgärdsbehov i det som idag är en stor andel yngre gallring- och röjningsskog. Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 17,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1872 m³sk, vilket motsvarar ca 109 m³sk/ha. Av trädslagen står tall för 57 % av virkesförrådet medan gran har 42% och löv 1%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 78 m³sk. För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i oktober 2022 av Jerker Axelsson.

Skogsvård

Fastigheten har andel i Orsa Besparingsskog där du som fastighetsägare kan söka bidrag till skogsvårdsåtgärder så som plantering med mera.

För mer information se: https://www.orsabesparingsskog.se/ eller kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Ingår i Hansjö viltvårdsområde med en jaktbar areal om ca 23 000 hektar. Som fastighetsägare ingår en jakträtt per påbörjad 50 ha jaktbar mark. Alla som jagar betalar en avgift till viltvårdsområdet för jakträttsbevis, för närvarande 750 kr för ett kombikort där älg, björn och övrigt vilt ingår. För mer utförlig information vänligen se :https://hansjojagaren.com/ Kontaktperson Ordförande: Erik Bergqvist, 070 - 528 07 23

Möjlighet finns även för jakt på Orsa Besparingsskogs marker med en ytterligare areal om ca 60 000 hektar. Se mer information på:
https://www.orsabesparingsskog.se/verksamhet/jakt-och-fiske/#page-verksamhet-jakt

Fiske

Ingår i Orsa fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder bra sportfiske i ett flertal sjöar och rinnande vatten med sjöarna Orsasjön och Skattungen samt Ore älv som största vatten. Vanligast förekommande fiskarter är gädda, abborre samt öring. Som markägare har du även möjlighet att lösa fiskekort på Orsa Besparingsskog FVOF.

Se https://ofvo.nu/ och www.orsabesparingsskog.se för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Orsa Hansjö 105:17

Ägare

Inger Folkunger Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 17,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,2 ha
Myr/kärr/mosse 0,1 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 17,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 167 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Summa: 174 000 kr

Förvärvstillstånd

Då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde erfordras förvärvstillstånd såväl för fysisk person som för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Falun

Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Alla objekt från Falun

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-995 75 35

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Höghed & vill bli kontaktad

Mäklaren för Höghed kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier