Högkölen

Skogsfastighet med hög löpande tillväxt belägen i vindkraftspark. Jakt i Risarvens VVO.
Areal: 67 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 300 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2021
En intressant kombination av god skoglig tillväxt och ett gott löpande kassaflöde från vindkraftverken. Genomgallrade skogar och mycket god tillgång av vägar. Virkesförrådet uppgår till drygt 6 000 m³sk med en tydlig dominans i huggningsklass G1 enligt nyupprättad skogsbruksplan. Fastigheten är belägen inom Risarvens VVO och jakten är inte upplåten.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (19)

Fastighetsuppgifter

Kraftverksbyggnad

Byggnad 1

Byggnad 2

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns ett antal byggnader invid gården "Lillkölen". Vedboden och dasset ägs sannolikt av annan än säljaren. De två äldre byggnaderna har funnits där under lång tid men stor osäkerhet råder kring ägandet av dessa. Säljaren har aldrig gjort anspråk på någon av byggnaderna. Eventuell äganderättsutredning kommer inte ombesörjas av säljaren och ny ägare har att själv att genomföra en sådan om denne finner det nödvändigt.​

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i juni 2021 av Lars Haglund, Mellanskog och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 63,5 ha. Virkesförrådet uppgår till 6 028 m³sk vilket ger ett medelförråd om 95 m³sk/ha och fastigheten erbjuder skog i framför allt huggningsklass G1. Medelboniteten är skattad till 4,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 316 m³sk/år (5,0 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Inägomark

Inägomarken brukas gratis genom ett muntligt avtal av ägaren till grannfastigheten. Inga stödrätter som berör denna inägomark innehavs av säljaren.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Risarvens VVO om ca 3 800 ha och jakten är inte upplåten. Kontaktperson är Olle Ekeström. Telefon 070-34360 98.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Färila FVO. För mer information, se www.farilafiske.se

Vindkraft

Fastigheten har en upplåtelse om vindkraft. Avtalet gäller till och med 2046-12-31. Intäkten har sammanslaget för 2018/2019 varit 248 557 kr och för 2020 varit 142 109 kr exklusive moms. Säljaren förbehåller sig hela intäkten för året 2021 och ny ägare kan tillgodoräkna sig intäkterna från och med 1/1 2022.

Rättsförhållande

Fastighet

LJUSDAL STORBYN 3:6

Ägare

Jerker Sundberg 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 66,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 63,5 ha
Myr/kärr/mosse 1,1 ha
Inägomark 0,6 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 66,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Kraftverksmark 808 000 kr
Åkermark 5 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Skogsmark 1 346 000 kr
Kraftverksbyggnad 53 460 000 kr
Summa: 55 621 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning