Budgivning pågår!

Högtjärn

Skog i Högtjärn
Areal: 50 ha
Kommun: Örnsköldsvik
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Ett skifte med bra arrondering.

Budgivning

Budgivare 5 1 950 000 SEK 2024-06-20   kl. 10:22
Budgivare 2 1 900 000 SEK 2024-06-19   kl. 11:24
Budgivare 4 1 850 000 SEK 2024-06-17   kl. 15:35
Budgivare 4 1 750 000 SEK 2024-06-17   kl. 15:29
Budgivare 2 1 800 000 SEK 2024-06-17   kl. 15:29
Budgivare 2 1 700 000 SEK 2024-06-17   kl. 15:24
Budgivare 4 1 650 000 SEK 2024-06-17   kl. 15:23
Budgivare 2 1 600 000 SEK 2024-06-14   kl. 10:07
Budgivare 1 1 550 000 SEK 2024-06-14   kl. 08:39
Budgivare 3 1 500 000 SEK 2024-06-13   kl. 14:26
Budgivare 2 1 450 000 SEK 2024-06-12   kl. 19:13
Budgivare 1 1 400 000 SEK 2024-06-07   kl. 22:42

Möjlighet att förvärva två fina tillväxtfastigheter med bra arrondering alldeles intill varandra belägen i Högtjärn ca 18 km nordväst om Gideå. Fastigheten kallas Lapptorpet och omfattar totalt 50 ha varav 41 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 3 500 m³sk övervägande del fina tallungskogar med mycket bra tillväxt. Fastigheterna ligger väldigt trevligt invid den vackra Högtjärnen.

Kontakta Areal

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Högtjärn

Daniel Höglund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder

Visa alla 26 bilder
Visa alla 26 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Inledning
Fastigheterna Högtjärn 1:4, 1:5 är två skogsfastigheter som ligger direkt bredvid varandra. De är belägna i Gideå församling, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Fastigheterna består tillsammans av ett skifte med total areal om 50 ha varav ca 41 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 3 500 m³sk.

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsstyrelsen och är sedan ajourhållen av Skogssällskapet med de åtgärder som har gjorts på fastigheterna. Skogssällskapet har även gjort mätningar i fält på båda fastigheterna under hösten 2023.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av barmarksperioden.

Skogsvård
Det dominerande trädslaget är gran som upptar 60 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog med bra tillväxt.

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 1 700 m³sk under planperioden.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakten är idag utarrenderad till Svedje-Västergidsjö jaktklubb med ett skriftligt avtal på ett år i taget.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Äldre byggnader

På fastigheten finns det två äldre byggnader från tidigt 1900-tal i sämre skick.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

Det finns ett gammalt pantbrev på 2 000 kr från 1906. Detta pantbrev är förkommet.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 95 eller [email protected].​

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkelt för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

Örnsköldsvik Högtjärn 1:4, 1:5

Ägare

Thomas Norberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Betesmark 4,4 ha
Skogsmark 40,6 ha
Skogsimpediment 4,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 50,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 1037000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Örnsköldsvik

Örnsköldsgatan 4
891 32   Örnsköldsvik
Alla objekt från Örnsköldsvik

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Högtjärn & vill bli kontaktad

Mäklaren för Högtjärn kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier