Hökvattnet

Skogsgård vid vägs ände
Areal: 33 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 100 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2023
Vackert belägen med strandkant mot Hökvattnet. Jakt i viltvårdsområde på 3 950 ha och fiskerätt i flera sjöar.

Mycket trevlig mindre skogs- och jaktfastighet med äldre bostadsbyggnad i originalskick. Fastigheten är vackert belägen med strandkant mot Hökvattnet i Krokoms kommun. Fastigheten är bebyggd med äldre enklare bostadshus där mesta är i originalskick samt tillhörande enklare ekonomibyggnader av olika skick och standard. Total areal om ca 33,7 ha, varav ca 27 ha produktiv skogsmark. Trevlig åldersklassfördelning som visar på övervägande tillväxtskog, men även viss del äldre avverkningsmogen skog. Väl arronderad i ett sammanhängande område med ett totalt virkesförråd om 1 602 m³sk. Goda jaktmöjligheter då fastigheten ingår i viltvårdsområde som förfogar över 3 950 ha. Även fiskerätt i flera sjöar. Tillfälle för den som söker skogs och jaktfastighet belägen i lugn och ostört läge omgiven av den egna marken och boende där historiens vingslag gör sig tydligt påmind med dess rustika enkelhet.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hökvattnet

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fd mangårdsbyggnad numera klassad som fritidshus. Uppfört i timmer med plåttak samt enkelfönster med innanfönster, bytta sedan 5 år. Genomgående trägolv. El via solceller. Ledning från stenbrunn, båtpump in för sommarvatten.

Planritning
Nedre plan med hall, kök, kammare och sal med kamin.
Skorstensrör bytta i slutet på 90-talet.
Övre plan med hall, ett sovrum samt två skrubbar.
Kök med vedspis, diskbänk och gå in skafferi.

Driftskostnader:
Renhållningsavgift 800 ca/år.

Gäststuga

Timrad byggnad på stengrund med plåttak. Ett rum med kamin. Kök med köksspis och disko. Tvättrum med handfat. Vatten är ej indraget.

Ekonomibyggnader

Traktor/bilgarage

Uthus i trä på delvis gjutet golv med plåttak. Port.

Uthus

Uppförd i trä med plåttak. Möjlighet att köra in skoter.

Båthus

Båthus beläget vid sjön.

Jordkällare

Stensatt jordkällare med plåttak.

Utedass

Uppförd i trä med plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2023 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 27 ha och har ett virkesförråd om 1 602 m³sk varav 906 m3sk är G1 skog och 336 m³sk är S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,4 m3sk per ha. Trädslagsfördelning med gran (39 %), tall (31 %), löv (29 %) och contorta (1 %). Skogens åldersfördelning är ojämn med en kraftig förskjutning mot yngre skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning benämn boplats på södra delen av fastigheten. Det finns i övrigt inga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Tjärnafjälls viltvårdsområde som förfogar över 3 950 ha. För full köttlott krävs 170 ha. Jaktlaget kan som högst vara 22-23 personer. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Hökvattnets samfällighet som omfattar Hökvattnet, Laxsjötjärn, östra Lillsjön samt en bit av västra Lillsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Hökvattnet 1:12

Ägare

Hjördis Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,0 ha
Myr/kärr/mosse 3,1 ha
Inägomark 3,5 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 33,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 5 000 kr
Betesmark 5 000 kr
Skogsmark 149 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Ekonomibyggnader 35 000 kr
Summa: 200 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten med en total summa om 5 800 kr i form av ett skriftligt pantbrev. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier