Holänna

Mindre gård i Holänna, ca 1 mil nordost om Ljusdal, med 6 ha skogsmark av god bonitet.
Areal: 10 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Gård
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 23/8 2019
Visning:
28/7 kl 13:00
Anmälan innan till mäklaren.
9/8 kl 16:00
Anmälan innan till mäklaren.
Denna gård hittar du i byn Holänna som ligger ca 10 minuters resväg från Ljusdal. Rejält bostadshus med bredband via fiber skapar möjligheter för lantboende kombinerat med uppkopplat arbete. Till gården hör drygt 6 ha produktiv skogsmark med god bonitet och ett virkesförråd om ca 800 m³sk samt 3 ha inägomark och ekonomibyggnader. Vid Gunnarsbosjön, ca 1 km från gården, ligger byns badstrand med bryggor och enkelt omklädningsrum.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd 1 1/2-plan, ursprungligen på 1800-talet men flyttad till denna plats runt sekelskiftet. Interiören är huvudsakligen från 50-talet då den senaste renoveringen utfördes. Bottenvåningen rymmer tre rum, kök, hall och badrum. Köket har elspis, vedpanna, diskbänk, fläkt, kyl och frys. Badrummet har badkar, handfat och wc samt klinkergolv och kakel/tapet på väggarna. Den övre våningen är fn grovinredd men har potential att inredas för den som önskar utökad boarea.

Bredband via fiber som drogs in till byggnaden under 2018. Enskilt vatten via brunn som borrades 2015 med ett totaldjup om 80 m och en kapacitet om 2 400 l/tim. Svar på nyligen taget vattenprov väntas inom kort. Avloppet är enskilt med 3-kammarbrunn från -01. Anläggningen är ej godkänd och ett föreläggande från kommunen anger att det skall åtgärdas och vara färdigställt senast 2020-12-05. En förfrågan har ställts till kommunen via entreprenör om vilka åtgärder som behöver utföras, men ännu ej besvarats. Ny ägare har att svara för och bekosta erforderliga åtgärder.

Den rejäla timmerstommen vilar på en ventilerad krypgrund med gjuten sockel. Fasad av stående träpanel med läkt, kopplade 2-glasfönster och yttertak av plåt. Vattenburet värmesystem med den vedeldade kökspannan och en el-patron som värmekälla. Då bostaden endast har nyttjats för fritidsboende under många år, har värmesystemet tömts på vatten och bostaden kallställts över vintrarna. Systemet har sedan fyllts på och tagits i drift över somrarna. Byggnadsarean, dvs byggnadens yta på marken, är ca 97 m².

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats.

Driftskostnader

Hushållsel, 1 896 kWh 5 071 kr
Renhållning 1 100 kr
Sotning 1 537 kr
Försäkring 6 583 kr
Vägavgifter 665 kr
Totalt 14 956 kr

Ovan redovisade kostnader avser det senaste året och när bostaden nyttjats sporadiskt under sommaren. Sotning sker vart fjärde år, vilket ger en årlig kostnad om ca 400 kr.

Lägenhet

I direkt anslutning till fäxbyggnaden finns en lägenhet med äldre och enklare standard. Ett större rum där det finns en diskbänk med slaskledning samt ett mindre sovrum. Vatten och riktigt avlopp saknas. Dess byggnadsarea uppgår till ca 40 m².

Övrig

Garage

Direkt vid infarten står ett garage med plats för en bil. Väggar av trä och plåt samt yttertak av plåt. Byggnadsarean är ca 5x5=25 m²

Direkt vid infarten står ett garage med plats för en bil. Väggar av trä och plåt samt yttertak av plåt. Byggnadsarean är ca 5x5=25 m²

Uthus och jordkällare

Uthuset har nyttjas som förråd för trädgårdsredskap mm och är av träkonstruktion med fasad av stående träpanel, innergolv av trä och yttertak av plåt. Under byggnaden är en jordkällare belägen med ingång från sidan via ett förrum med murade väggar.

Ekonomibyggnader

Fäx och lider

Äldre fäxbyggnad sammanbyggt med ett lider och en lägenhet. Fäxet är uppfört i timmer och lidret av träkonstruktion med brädpanel. Hela byggnadskonstruktionen har en variation av takbeklädnad i form av plåt, eternit och betongpannor. Fäxet kan ej nyttjas fn då golvet har gett vika och rasat.

Sommarfäx, lada

Timmerbyggnad som delvis använts som sommarfäx och som byggts till efterhand. Tillbyggnaderna är av träkonstruktion och har fasad av brädor. Yttertak av pannplåt. Byggnaden har på senare år använts som traktorgarage mm.

Lada

Söder om gården ligger en äldre enklare lada med takbeklädnad av pannplåt.

Byggnad på ofri grund

Den container med sadeltak som står på gården ägs av annan och ingår därför inte i försäljningen. Containern kommer att bortforslas.

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan har upprättats för fastigheten i juni 2019 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Enlig skogsbruksplanen omfattar fastigheten 6,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 803 m³sk. Skogen är yngre till medelålders och gran utgör 62% av virkesförrådet, löv 26%, tall 9% och contorta 3%. Marken är god med en bonitet på 6,7 m³sk/ha, vilket är förhållandevis högt för området. Se den bifogade skogsbruksplanen för vidare information.

Åker- och betesmark

Enligt bifogad skogsbruksplan uppgår inägomarken till 3,0 ha. Den fördelar sig på 1,7 ha åkermark och 1,3 ha återtagen betesmark där skog nyligen har avverkats. Åkermarken har upplåtits muntligen för slåtter de senaste åren.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Mållongs jaktklubb om ca 7 500 ha. Älgjakten är organiserad i två jaktlag om ca 30-35 personer/jaktlag. Småviltjakt får bedrivas över hela arealen. Ny ägare har att ansöka om medlemskap i jaktklubben. För detta krävs att det finns ytterligare mark att arrendera upp till en total areal om 100 ha. Kontaktperson för Mållongs jaktklubb är Johan Elverstig, ordförande, mobilnr: 070-207 31 43.

Fiske

Fisket administreras av Ljusdals Fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information:
http://www.ljusdalsfvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Holänna 4:2

Ägare

Inga-Lill Ljus 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 10,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,8 ha
Inägomark 3,0 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 10,3 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning