Holje

Bolagsmark i ett skifte
Areal: 37 ha
Kommun: Olofström
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2024
Tillväxande skog i bolagsform i ett samlat skifte utan byggnader med gräns mot vatten strax norr om Olofströms samhälle.

Grandominerad tillväxtfastighet i bolagsform i ett samlat skifte utan byggnader med gräns mot vatten. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 36,6 ha och utgörs i huvudsak av grandominerade tillväxtbestånd. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 3 550 m³sk med en bonitet på 8,3 m³sk per år. Fastigheten ger möjligheter till jakt och fiske och nås lätt med en genomgående väg genom fastigheten.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Holje

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 34 bilder
Visa alla 34 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark utgörs av till stora delar av produktionsinriktade och etablerade skogsbestånd på friska marker med god tillväxt. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag av fuktig mark samt med sluttande till kuperad mark med rörligt markvatten.
Markerna nås lätt med ett välutbyggt skogsbilvägnät.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Carl-Fredrik Kämstad i februari 2024. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 36,6 ha med ett totalt virkesförråd på ca 3 546 m³sk med en medelboniteten anges till 9,6 m³sk/ha och år, vilket ger fastigheten en god produktionsförmåga på 300 m³sk per år och en löpande tillväxt på 225 m³sk per år.

Avdelning nummer 1 och 10 kommer att återväxtplanteras av säljaren under våren år 2024 med tall resp. gran.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Jakträtten

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen med jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Fiskerätt

Fastigheten har gräns mot två sjöar Mjölången och Odensjön och ger möjlighet till fiskemöjligheter. Inom fastigheten finns även en egen gyl Lohallagylet.

Rättsförhållande

Fastighet

Olofström Holje 5:259

Ägare

ÖRESUNDSFASTIGHETER AKTIEBOLAG 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Väg och kraftledning 0,8 ha
Skogsmark 36,6 ha
Summa: 37,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Summa: 3214000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Holje & vill bli kontaktad

Mäklaren för Holje kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier