Holmträsk-Näsbyn

Centralt belägen egendom
Areal: 808 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 19 975 000 SEK
Anbudsdag: 6/12 2022
Väl arronderad och lättillgänglig skog endast 10 km från Kalix. 718,1 ha produktiv skog, 57 618 m³sk och goda jaktmöjligheter.

Skogsegendom med mindre än tio kilometer till centrala Kalix, till sågverk och till pappersindustri. Skogsmarken är väl arronderad med ett vägnät som håller hög klass vad gäller tillgänglighet och bärighet. Den produktiva skogsmarken uppgår till 718,1 välskötta hektar med ett totalt virkesförråd om 57 618 m3sk som till största del utgörs av tallskog med jämn åldersfördelning. Jakten på fastigheterna ingår i jaktlag på 1 364 ha och viltvårdsområde om 3 515 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Holmträsk-Näsbyn

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen visar på en produktiv skogsmark på 718,1 ha och volymen uppgår till 57 618 m3sk. Trädslagsfördelningen är 64% tall, 15% gran, och 21% löv. Medelboniteten är 3,5 m3sk. Skogsbruksplanen är upprättad 2021 av Stefan Drugge vid Töre Skogsbruksservice. Tillväxt sedan planstarten är beräknad och lagt till virkesförrådet.

Avdelning 44 på skifte 1 av Näsbyn 4:23 och avdelningarna 57-58 på skifte 1 av Näsbyn 12:33 skall markberedas i år och planteras under 2023. Avdelning 137 på skifte 8 av Holmträsk 1:41 skall planteras under 2023. Åtgärderna kommer att utföras av Billerud och betalas av Säljaren.

Jakt

Jakten på Holmträsk 1:41 och 3:3 ingår idag i Holmträsk Jaktsällskap vilka jagar på totalt 1 364 ha med en tilldelning om fyra vuxna älgar och fyra kalvar. Näsbyn 4:23, 12:30 och 12:33 ingår i Näsby viltvårdsområde med en total areal om 3 515 ha. Deras tilldelning för i år är fem vuxna älgar och tio kalvar. Holmträsk jaktsällskap har en lägsta gräns på 30 ha för varje jakträtt och Näsby viltvårdsområde har en nedre gräns på 50 ha per jakträtt. Det innebär att det följer 19 jakträtter med Holmträsk 1:41 och 3:3 och 4 jakträtter med Näsbyn 4:23, 12:30 och 12:33.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Holmträsk 1:41, 3:3 samt Näsbyn 4:23, 12:30 och 12:33

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 718,1 ha
Impediment 74,3 ha
Väg och kraftledning 8,4 ha
Övrigmark 8,9 ha
Vatten 23,4 ha
Summa: 833,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 9 977 000 kr
Skogsimpediment 90 000 kr
Summa: 10 067 000 kr

Inteckningar

Fastigheterna Holmträsk 1:41, Näsbyn 4:23, 12:30 och 12:33 samt Bjumisberget 1:3 är intecknad genom en gemensam inteckning om 3 100 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person bosatt i Kalix kommun de senaste 12 månaderna. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier