Hörjesås Norragård

Skogsrikt i Hörjesås
Areal: 52 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 950 000 SEK
Anbudsdag: 29/9 2022
Virkesrik skogsgård i Ramkvillabygden, 43 ha med 9 850 m3sk samt 8 ha jord. Bostad, ladugård mm.

I populära och vackra Ramkvillabygden ligger byn Hörjesås och där finner man den välarronderade och virkesrika gården Hörjesås Norragård, Hörjesås 1:7. Fastigheten är bebyggd med bostadsbyggnad ursprungligen från ca 1850, ladugård, garage och uthus. Bostaden är uthyrd för permanentboende. Gårdens areal uppgår till totalt ca 52 ha varav 43 ha skogsmark med hela 9 900 m³sk. Jordbruksmark om totalt 7,8 ha innefattande åker, äng och bete.

Gården ligger ca 8 km utanför Ramkvilla, en levande småort med skola, affär, äventyrsby, golfbana samt trevlig badplats mm.

Avstånd till Vetlanda ca 33 km, Åseda ca 26 km och Växjö ca 42 km.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Hörjesås Norragård

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 23 bilder
Visa alla 23 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnad i 1 1/2 plan, ursprungligen uppförd ca 1850 (enligt Gods & Gårdar) med timmer- och plankstomme, på torpargrund undertak med plåt. Fasad med röd träpanel och vita omfattningar. Liten matkällare under del av byggnaden. Boyta om 149 m² samt biyta om 36 m² enligt fastighetstaxeringen. Uppvärmning via vattenburet värmesystem från luftvärmepump.
Vatten från borrad brunn, enskilt avlopp till avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration. Ca 1985 tilläggsisolerades huset samt ny fasad och nya fönster.

Nedervåningen innefattar entré via veranda, anslutande toalett/wc, vardagsrum med trägolv och öppen spis (funktion okänd), TV-rum med anslutande garderob, kök med enklare standard samt vedspis (ej i drift), hall med panna Viesmann Vitocal 222, sovrum/rum samt köksentré med anslutande toalett med dusch och tvättmaskin samt trapp till matkällaren.

Övervåningen innefattar hall, sovrum, garderob/klädkammare, rum/sovrum med utgång till balkong samt rum/sovrum med två anslutande garderober.

Bostaden uthyrd för permanentboende sedan lång tid tillbaka.

Energideklaration

Kommer ej upprättas.

Driftskostnader

Bostadsbyggnaden är uthyrd, kallhyra, för permanentboende och hyresgästen står för samtliga kostnader så som el, sophämtning, slamtömning mm.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd 1950 med trästomme, murat fähus i gasbetong samt tak med eternit. El och vatten indraget, ej i bruk. Innefattar förråd (f.d. gödselanläggning), fähus med gjutet golv och äldre inredning, f.d. mjölkrum, inbyggd silo, förråd med trapp till rännet, sädesmagasin samt vagnsbod. Gödselplatta på baksidan. Byggnaden ej anpassad för modern djurhållning.

Uthus/Bod

Uppfört i trä med plåttak. El (ej ok), ej vatten. Innefattar vedbod, förråd/f.d. hönshus samt garage.

Garage

Uppfört 1959, murat i gasbetong, gjutet golv, överbyggnad i trä samt tak med eternit. El och vatten. Innefattar dubbelgarage samt förrådsutrymme. Nyttjandet av byggnaden ingår i hyran av bostaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen jordbruksmark uppgår till totalt 7,8 ha enligt skogsbruksplanen innefattande inäga och åker. Enligt nuvarande samtaxering med Hörjesås 1:6 uppgår arealen åkermark till 4 ha och arealen betasmark till 6 ha. Båda klassade med något sämre avkastning och produktionsförmåga än normalt för området.

Marken muntligt upplåten fram till 2022-12-31. Ingen ersättning utgår.
Inga stödrätter följer Fastigheten.

Skogsmark

Fastighetens skogsmark är välarronderad, virkesrik och välskött på böljande och kuperade marker. Marken betjänas från allmän väg samt via egna drivningsvägar. Virkesförrådet domineras av barrskogar men i anslutning till gårdens bebyggelse och jordbruksmark finns en del lövskogar och blandskogsbestånd.

På fastigheten finns en skogsbruksplan från mars 2022 upprättad av Sydved genom planläggare Rickard Haraldsson. Inför försäljningen har planen räknats upp med 2022 års teoretiska tillväxt. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 43 ha med ett virkesförråd om hela 9 879 m³sk, (230 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 28 %, gran 61 %, löv 8 % och ek 3 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,8 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till ca 230 m³sk.

Av virkesförrådet utgör 5 722 m³sk skog i huggningsklass S1 och S2 samt 3 154 m³sk skog i huggningsklass G1. Enstaka barkborreträd är bortstädade sedan planens upprättande, uppskattningsvis ca 10 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Avdelning 7 berörs i nordvästra hörnet av en nyckelbiotop. Avser källpåverkad mark, ca 0,1 ha.

Jakt

Jakträtten är upplåten tillsammans med uthyrningen av huset.

Övrigt

För mer information om Hörjesås och Ramkvillabygden med omnejd, se www.ramkvilla.com eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren. Visst lösöre i bodar och uthus tillhör hyresgästen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Hörjesås 1:7

Ägare

Alf Ekstrand 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,0 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Inägomark 7,8 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 51,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 125 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 4 694 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Tomtmark 95 000 kr
Ekonomibyggnader 70 000 kr
Bostadsbyggnader 534 000 kr
Summa: 5 591 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Hörjesås Norragård & vill bli kontaktad

Mäklaren för Hörjesås Norragård kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier