Horshult

Virestad Horshult
Areal: 102 ha
Kommun: Älmhult
Objektstyp: Skog
Prisidé: 10 000 000 SEK
Anbudsdag: 19/6 2023
Fina byggnader och välskött skog. Möjlighet att lämna bud på hela fastigheten eller delar.

Gård med stora möjligheter. Byggnader i bra skick belägna på lugn plats vackert omgivet av gårdens åkermark. Välskött och produktiv skogsmark i god arrondering tillgänglig genom egna skogsbilvägar. En trevlig och varierad jaktmark med möjlighet till både jakt i skogsmark och på öppen inägomark. Markerna omfattar även delar av Horssjön vilket är en attraktiv biotop för vilt och fågelliv.

Fastigheten säljs genom anbudsförfarande med en prisindikation om 10 000 000 SEK. Det finns även möjlighet att lägga bud på delar exempelvis ”hästgård” (byggnader med omgivande inägomark) eller enbart skogsmarken. Anbudsdag måndagen 19 juni.

Välkommen på visning

04Jun
Sön 14:00
Föranmälan till fastighetsmäklaren.
Kontakta Areal

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Horshult

Carl Westling

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder

Visa alla 45 bilder
Visa alla 45 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostaden ligger avskilt på en trevlig plats och har en egen tillfartsväg. Tomten är välskött och omgivningen består av lövskog samt gårdens åkermark. Från terrassen kan man studera den tidigare sänkta Horssjön och dess aktiva djurliv.

Bostadsbyggnad i bra skick med gul träpanel och mansardtak med kupor. Byggnaden genomgick mellan åren 1995-1998 helrenovering med nya invändiga och utvändiga ytskikt samt tilläggsisolering och dränering. Taket byttes ut ca år 1990 till plåttak.

Taxerad boyta 150 kvm.

Planlösning: Nedre plan omfattar inglasad veranda och groventré, kök med matplats, badrum med wc/badkar, sovrum, finrum, tv-rum samt kontor. Övre plan omfattar hall med utgång till terrass, tre sovrum och toalett. Källare på ca 1/4-del. Byggnadskonstruktion med torpargrund/källare, träregel-/timmerstomme, träfasad, mansardtak av plåt och 3-glasfönster.

Uppvärmning genom vattenburet system med radiatorer, bergvärmepump (i källare ) samt mindre vedpanna (placerad i köket). Varmvatten som förbrukas i byggnaden värms upp genom separat varmvattenberedare (el).
Tillgång till tre kakelugnar. Brandskyddskontroll utförd i januari 2023 med viss anmärkning. För tillgång till protokoll kontakta fastighetsmäklaren.

Enskilt vatten via en äldre grävd brunn. Brunnen har haft dålig vattentillgång vid längre torkperioder.

Enskilt avlopp från år 1996 med trekammarbrunn och infiltration.

Fiber finns installerat.

Driftskostnader

Elektricitet ca 12 000 kwh, tillkommer nätavgift.
Sophämtning ca 3 000 SEK/år
Slamtömning ca 2 000 SEK/år
Sotning 1 500 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift 7 553 SEK/år
Försäkring ca 6 900 SEK/år (12 500 kr inkl skogsförsäkring)
Summa ca 34 453 SEK/år + elkostnad

Vedförbrukning avseende eldstäderna tillkommer. Ovanstående driftskostnader per år för bostadsbyggnaden är Säljarens bedömda kostnader när bostaden var bebodd sporadiskt av två personer. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt. Kostnad för fiber tillkommer.

Energideklaration

Någon energideklaration avseende bostadsbyggnaden kommer ej att upprättas av Säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugård/maskinhall

Ladugård i bra skick med tillbyggd maskinhallsdel från 1996. Träkonstruktion, gjuten betongplatta och plåttak. Äldre ladugårdsdel är stensatt. Tillgång till el. Byggnaden används idag enbart till förvaring.

Övriga byggnader

- Lillstugan, äldre byggnad som tidigare användes som undantagsstuga.
- Hönshuslänga med utrymme för vedbod, gårdsrökeri och dass.
- ”Svinhuset”.
- ”Kyllingaboden”.

Skog och mark

Skogsmark

Växtlig och samlad produktionsskog som formats av intresserad ägare. Goda föryngringar och skogsvården väl i fas.

Det finns en ny skogsbruksplan över fastigheten är upprättad av VIDA, med inventering utförd i september 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 60,4 ha med totalt virkesförråd 7 163 m³sk (motsvarar medeltal 119 m³sk/ha). Virkesförrådet fördelas 14 % tall, 68 % gran och 18 % löv. Årlig volymtillväxt ca 344 m³sk enligt plan. Medelboniteten anges till 7,2 m³sk/ha och år vilket ger fastigheten en produktionsförmåga om ca 435 m³sk/år.

Stor andel skog i 20-25 års åldern med god utveckling. Avverkningsförslaget under planperioden är 2 200 m³sk fördelat på ca 950 m³sk gallring och 1 250 m³sk föryngringsavverkning. Virkesförrådet bedöms uppgå till 8 405 m³sk eller 139 m³sk/ha efter planperioden (10 år) förutsatt att åtgärder och tillväxt utförs enligt plan.

Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen.

Jordbruksmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomark/åker till 5,7 ha. Enligt SAM-internet så finns följande jordbruksblock på fastigheten:
- 6278 411 0141 åkermark 1,12 ha
- 6277 411 9963 åkermark 1,77 ha
- 6277 411 8760 åkermark 1,93 ha
- 6277 411 8944 åkermark 0,55 ha
Total blockareal: 5,37 ha

Jordbruksmarken är utarrenderad och ny ägare disponerar jordbruksmarken per 2024-01-01.

Jakt

För den jaktintresserade finns här stora möjligheter. Pyrschjakt i skogsmark, jakt med hund eller kanske vakjakt på åkrarna och viltstråken kring Horssjön.

Jakten på fastigheten är fri att disponera för ny ägare fr.o.m. tillträdesdagen.

Älgjakt har tidigare år bedrivits gemensamt med andra fastigheter i närområdet. Fastigheten har även ingått i viltvårdsområde som är under avveckling.

Befintlig jaktutrustning (ex. torn och foderspridare) inom fastigheten tillhör nuvarande jakträttshavare och ingår ej.

Rättsförhållande

Fastighet

ÄLMHULT HORSHULT 1:2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 93,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 60,4 ha
Myr/kärr/mosse 35,2 ha
Inägomark 5,7 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 102,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 166 000 kr
Betesmark 63 000 kr
Skogsmark 4 345 000 kr
Skogsimpediment 6 000 kr
Tomtmark 135 000 kr
Bostadsbyggnader 654 000 kr
Ekonomibyggnader 91 000 kr
Summa: 5 460 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 600 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Horshult & vill bli kontaktad

Mäklaren för Horshult kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier