Hova Prästbol

Hova Prästbol
Areal: 42 ha
Kommun: Gullspång
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2024
Skogsfastighet utan byggnader öster om Hova.

Skogsfastighet utan byggnader. Den sammanlagda landarealen uppgår till 42 ha fördelat på 39 ha skog med ett virkesförråd om 8 500 m3sk samt 3 ha övrig mark.
Skogen är belägen mellan Hova och Gårdsjö och erbjuder två virkesrika skogsskiften som kan säljas tillsammans eller var för sig.

Kontakta Areal

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Hova Prästbol

Kristian Strandell

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Kristian Strandell

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Välskött skogsfastighet omfattandes sammanlagt 41,6 ha landareal, varav 38,8 ha produktiv skogsmark. Skogen ligger i två skiften i lätt kuperad terräng med bra tillgänglighet. Merparten av skogsmarken utgör barrskog med tydlig övervikt av tallskog i åldersklasserna 30-70 år vilket gör fastighetens framtida avkastning mycket bra. Virkesförrådet har uppskattats till 8 524 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 220 m3sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 250 m3sk/år. Av virkesförrådet utgör 63 % tall, 29 % gran och 8 % björk. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 4 000 m3sk varav ca 2600 m3sk föryngringsavverkning och 1400 m3sk gallring. Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan, upprättad maj 2024.

Jakt

Jakten är uppsagd och därmed fri för köparen vid tillträdet. Ev jaktutrustning såsom jakttorn och likande som finns på fastigheten är jakträttshavarens egendom och ingår inte i överlåtelsen.

Rättsförhållande

Fastighet

Gullspång Hova Prästbol 3:1, del av

Taxeringsvärde

För information se prosepkt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier