Hovnäs

Virkesrik skogsfastighet med jakt och fiske
Areal: 89 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 600 000 SEK
80 ha produktiv skogsmark med ca 12 700 m³sk, varav ca hälften slutavverkningsmogen. Andelen tall uppgår till 66 % av virkesförrådet. Medelbonitet 5,7 m3³k/ha. Tillväxt för närvarande 480 m³sk/år. Jakt på ca 2 200 ha. Fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (28)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen tre skiften. Totalt 80,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 12 717 m³sk, vilket motsvarar ca 158 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 66 % av virkesförrådet medan gran har 28 % och lövträd har 6%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 480 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog september 2019. Skifte nr 3, avd 35 enligt skogsbruksplanen ingår ej i försäljningen.

Jakt

Fastigheten har jakt i Hovnäs jaktvårdsförening med jakt på ca
2 200 ha. Jaktledare är Bengt Åke Thorén, Björk, By-Kyrkby
Jakten utarrenderad tom 30/6-2020

Fiske

Fastigheten ingår i By fiskevårdsområde samt har andel i Hovnäs FS:9 ( Samfällt fiske i Dalälven och Norrsundet)

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Natur och kultur

Fastigheten berörs ej enligt Se Sverige av några Planer, Nyckelbiotoper eller Fornlämningar.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Hovnäs 4:1

Ägare

Lennart Eriksson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 87,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,5 ha
Impediment 7,9 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 89,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Obebyggd lantbruksenhet), Separat åsatt taxeringsvärde saknas då fastigheten ingår i samtaxerad enhet.

Inteckningar

Fastigheten överlåtes fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 7 100 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning