Hansesjön

Växande ungskogar
Areal: 31 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 250 000 SEK
Lättillgänglig skogsfastighet om ca 30 ha skogsmark med jakträtt i två olika jaktområden.

Obebyggd skogsfastighet om tre skiften utanför Delsbo, Hudiksvalls kommun. Fastigheten består av ca 30 ha produktiv skogsmark. Nyligen upprättad skogsbruksplan visar ett virkesförråd om nästan 2 700 m³sk där övervägande del är växande ungskogar. Bra tillgänglighet med flera vägar som leder fram till skiftena. Jakt i två olika jaktområden om totalt ca 28 000 ha.

Kontakta Areal

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare

Hansesjön

Robert Danhard-Rundquist

Reg. fastighetsmäklare
076-105 21 32

Bilder

Visa alla 24 bilder
Visa alla 24 bilder

Foto: Malin Strand

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är nyligen upprättad av Jan Andersson Skogstjänster. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 30,3 ha med ett aktuellt virkesförråd om totalt 2 694 m³sk, motsvarande 89 m³sk/ha. Medelboniteten är skattad till 5,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppgår för närvarande till 160 m³sk. Åldersklasserna består till övervägande del av yngre- och medelålders skogar. Trädslagsfördelningen utgörs av 47 % tall, 32 % gran och 21 % löv.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Skiftet vid Stormnäsudden ingår i Delsbo VVO som omfattar 26 000 hektar. Här har man som fastighetsägare jakträtt för småvilt inom hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt och är fördelad på sex jaktlag. För mer information kontakta Charlie Sandin, tel: 073-0339276.

Skiftet vid Hansesjön ingår i Svartvallens jaktlag om ca 2 200 ha. Kontaktperson är Lars Nyman, sekreterare, telefon: 076-803 83 34.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Dellenbygdens fiskevårdsområde. Mer information finns på www.dellenbygdens-fvo.se

Registrerade naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns för närvarande registrerade på fastigheten.
Källa: Skogens pärlor, (Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på försäljningsobjektet.
Källa, Skogens Pärlor (Skogsstyrelsen), fornsok.se

Vägar

Bra tillgänglighet med flera vägar som ledder fram till skiftena. Fastigheten har andelar i två vägföreningar:
Hudiksvall Delsbo-Svedja GA:1 - avser vägar mellan
Nianforsvägen (väg 663) i Söder och Riksväg 84 i Norr.

Hudiksvall Stormnäs ga:2) - avser vägarna runt
Stormnäsuddens fritidsområde.

Den årliga vägavgiften för 2023 var följande:
Hudiksvall Delsbo-Svedja ga:1 - 580 kr
Hudiksvall Stormnäs ga:2 - 1 540 kr

Vägen som går över avdelning 5 på skiftet vid Stormnäsudden är nybruten och försäljningsobjektets andelstal uppgår till 3,98%. Kostnader för byggande av vägen är betalda.

Skattetal

1:22 1/4: öresland/penningland

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, vägars bärighet, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör
det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera
fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar
försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med
internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan
kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i
vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa
avdelningsdata för samtliga avdelningar. Kartan med den
digitala planen kan du klicka dig in på under rubriken Karta
på fastighetens sida på Areals hemsida.

Rättsförhållande

Fastighet

HUDIKSVALL NÄSBYN 1:2

Ägare

Hans Erik Engelbrekts 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Väg och kraftledning 0,6 ha
Skogsmark 30,3 ha
Skogsimpediment 0,3 ha
Summa: 31,2 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten har nyligen genomgått fastighetsbildning varför korrekt taxeringsvärde för fastigheten ännu saknas.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 2 894 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-06-30
För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Ägoslag

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Robert Danhard-Rundquist
Robert Danhard-Rundquist
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 59
076-105 21 32

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier