Hult i Gustavsfors

Bördigt och virkesrikt
Areal: 48 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 14/5 2021
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut skogsskiften i Hult i de nordligaste delarna av Bengtsfors, nära gränsen till Värmland. Hult är beläget strax norr om Gustavsfors, med höga virkesförråd och bördig skogsmark. Total areal är 48 ha som huvudsakligen består av skogsmark med en medelbonitet om höga 9,7 m³sk/ha. Virkesförrådet om ca 12.325 m³sk domineras av slutavverkningsmogen granskog. Utöver ett högproduktivt skogsbruk erbjuder fastigheten också goda jaktmöjligheter på sedvanligt vilt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (13)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är bördig och större delen av arealen består av äldre skog.

Skogsbruksplanen är upprättad av Louise Svensson under hösten 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 45,3 ha med ett beräknat virkesförråd om 12.325 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 272 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 9,7 m³sk per ha och år. Virkesförrådet fördelas mellan tall 22 %, gran 74 % samt löv 4 %. Ca 8.500 m³sk av virkesförrådet befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2. Se fördjupad information i skogsbruksplanen som bifogas detta prospekt.

Avdelning 22 kommer att planteras under våren på säljarens bekostnad.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheterna ingår i Vammervikens viltvårdsområde där älgjakten bedrivs gemensamt och småviltsjakten utgår från egen mark. Jakträtten är inte upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Ekonomibyggnad

Det finns en gammal ladugård i rivningsskick på det norra skiftet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Hult 1:2, 1:5 och 1:15

Ägare

Monica Lundberg 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,3 ha
Impediment 1,5 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 47,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 788 000 kr
Skogsimpediment 15 000 kr
Summa: 1 803 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i glesbygdsområde i Bengtsfors kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Hult i Gustavsfors och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning