Humlaryd

Skog med intressant läge
Areal: 37 ha
Kommun: Alvesta
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 25/9 2023
Skogsfastighet i det expansiva området mellan Växjö och Alvesta.

Humlaryd är byggnadsfri och har variationsrik mark med barr- och lövskog, åkermark och mosse.
Virkesförråd ca 3 350 m3sk. Jaktmöjligheter och fiskerätt i sjön Spånen.

Fastigheten är belägen ca 14 km väster om Växjö.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Humlaryd

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 10 bilder
Visa alla 10 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på Humlaryd är varierad och delvis kuperad. Skött skog där ålderklassfördelningen har tyngdpunkt i yngre gallringsskog.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Södra. Fältarbetet utfördes 2019-10-10 och planen har under augusti 2023 ajourförts med fältbesök av Södras planläggare.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 29,7 ha och virkesförrådet anges till ca 3 346 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 36 % tall, 48 % gran och 15 % löv och 2% ädellöv. Medelboniteten anges till ca 6,6 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 196 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 199 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 5,9 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 5,3 ha med ett virkesförråd om ca 602 m3sk.

I skogsbruksplanen grundförslag föreslås en avverkning under planperioden om ca 376 m3sk. Om förslaget i planen följs beräknas fastighetens virkesförråd vid planperiodens slut uppgå till ca 4 208 m3sk.

Under planperioden är ungskogsröjning föreslagen på 0,9 ha och underväxtröjning före gallring på 7,4 ha.

Jordbruksmark

Jordbruksmarken omfattar ca 2,5 ha och utgörs av åkermark med naturskönt läge. Marken är upplåten genom muntligt avtal till 2023-12-31. Arrendeavgift till nämnt datum tillfaller säljaren.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen. Älgjakten har bedrivits gemensamt med grannfastigheter i Lekaryds älgjaktlag på totalt drygt 1 000 ha.

Fiske

Humlaryd har andel i samfällt fiske i ett 4,6 ha stort område i sjön Spånen.

Rättsförhållande

Fastighet

ALVESTA HUMLARYD 1:4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 37,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Inägomark 2,5 ha
Berg/hällmark 0,8 ha
Myr/kärr/mosse 3,0 ha
Skogsmark 29,7 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 36,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2022
Skogsmark 1 860 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Inägomark 255 000 kr
Summa: 2 127 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 326 000 kr
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Humlaryd & vill bli kontaktad

Mäklaren för Humlaryd kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier