Humlekil

Massor med slutavverkning
Areal: 11 ha
Kommun: Arvika
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 800 000 SEK
Anbudsdag: 6/2 2023
Mycket virkesrik fastighet i ett skifte.

Fastighet om 11 hektar strax söder om Arvika. Fastigheten är mycket virkesrik med ett bedömt virkesförråd om 4 500 m³sk vilket ger ett medeltal om 421 m³sk/ha. Fastigheten har utöver ett högt virkesförråd en bonitet om 8,6 m³sk per hektar och år. Fastigheten utgörs av ett skifte som går tvärs över landsväg 175 åtta kilometer söder om Arvika. Fastigheten har jakträtt i viltvårdsområde.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Humlekil

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 9 bilder
Visa alla 9 bilder

Foto: Tomas Karlsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens totala landareal uppgår till 11,3 hektar varav 10,7 utgörs av produktiv skogsmark. Skogsmarkens totala virkesförråd är om 4 500 m³sk, vilket ger ett medeltal om 421 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet uppgår till 8,6 m³sk per hektar och år. Skogsmarken består till största del av slutavverkningsmogen skog och hela 3 563 m³sk återfinns i huggningsklasserna S2 och S1. Skogstillståndet utgörs av 86 procent gran och 14 procent tall. För att veta mer om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanen är upprättad i december 2022 av Mattias Widstrand.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens kartprogram skogenspärlor.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Dalens viltvårdsområde som omfattar en areal om 2 390 hektar.

Övrigt

Söder om landsvägen finns det en lada/skjul belägen med en bedömd byggnadsarea om cirka 60 m². Ladan är i behov av underhåll men i funktionsdugligt skick.

Avdelning 6 och 9 är avverkningsanmälda enligt skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

Arvika Humlekil 2:39

Ägare

Ulrika Adolfsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 10,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 11,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 413 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 415 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning om 90 000 kr i form av ett skriftligt pantbrev. Pantbrevet är förkommet och en dödningsprocess är inledd. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Humlekil & vill bli kontaktad

Mäklaren för Humlekil kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier