Hunsbo

Budgivning pågår!
Fastighet gränsande mot Hunsbosjön med inslag av äldre kvalitetsbestånd av tall.
Areal: 51 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 800 000 SEK
Anbudsdag: 27/11 2020
Fastighet strax öster om Stråtjära arronderad i två med varandra närbelägna ägofigurer, varav den mindre gränsande mot Hunsbosjön. Totalt ca 42 ha produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om ca 7 500 m³sk, varav ca 4 500 m³sk återfinns i åldersklasserna S1 och S2.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Lador

På fastigheten finns en brädlada i dåligt skick samt rester av en f.d. timmerlada.

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Love Persson på Areal. Planen har tillväxtberäknats för 2019 och 2020 års tillväxt.

Enlig skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 42,6 ha och virkesförrådet har beräknats till 7 585 m³sk, vilket innebär 178 m³sk/ha. Knappt hälften av skogsmarksarealen har skog in åldrarna 10-39 år medan det på 40% av arealen står äldre skog, delvis av god kvalitet. Boniteten anges till 5,3 m³sk/ha.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information om skogstillstånd.

Upprustning av skogsbilväg

Bilvägen genom det södra skiftet är under upprustning och för att möjliggöra detta kommer stämplade träd längs med vägen att avverkas och säljas i nuvarande fastighetsägares regi.

Jakt

Fastigheten har ingått i Hunsbo-Nygårdens jaktlag om ca 900 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till fortsatt samverkan. Kontaktperson är Ulf Hedblom, jaktledare, mobil: 070-620 88 07.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Skogs fiskevårdsområdesförening, vilken förvaltas av Bergviks Sportfiskeklubb. Se deras websida för vidare information: http://www.bergviks-sfk.com/

Rättsförhållande

Fastighet

Söderhamn Skogs-Nygården 1:10

Ägare

Johan Bodén 1/2
Anna Bodén 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 52,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,6 ha
Impediment 8,0 ha
Väg och kraftledning 0,4 ha
Vatten 2,9 ha
Summa: 53,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 612 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Summa: 2 625 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning