Husby-Västerby

Tillväxtskog med sjökontakt
Areal: 58 ha
Kommun: Hedemora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 21/6 2023
Variationsrik skogsfastighet i vackert landskap.

Nu försäljs en välskött obebyggd skogsfastighet fördelat på två skiften med bra vägnät, hög bonitet och varierat landskap.

Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 56 ha med ett virkesförråd om ca 6600 m³sk med en fin bonitet på hela 7,6 och en årlig tillväxt om 367 m³sk. Fastigheten erbjuder en varierad natur där det norra skiftet erbjuder ett flackare landskap och det södra skiftet erbjuder en mer kuperad natur och vetter ned mot sjön Lången med milsvida vyer.

Försäljning avser del av fastighet.

Är du intresserad av mer information vänligen kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare

Husby-Västerby

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Egendomens skogsmark har en god arrondering i form av två skiften med bra tillgång till vägnät. Det norra skiftet är utav jämnare karaktär med mindre nivåskillnader och består till stor del av medelålders gallringskogar med inslag av kalmark, röjning och föryngringsavverkningsbar skog. Skiftet gränsar även mot en mindre tjärn benämnd Igeltjärn.

Det södra skiftet vid Långsåsen är mer kuperat och gränsar mot sjön Lången och sträcker sig nästan hela vägen upp till toppen på berget Långsåsen. Skiftet bjuder på fantastiska vyer över vatten och berg. Skogen består av en stor del av yngre röjningsskog samt medelålders skogar med stora inslag av björk och gran samt mindre bestånd av tall.

Skiftena består enligt skogsbruksplanen av 56,3 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6627 m³sk, vilket motsvarar ca 118 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar gran med 54 % av virkesförrådet medan björk har 35%, tall 10% samt löv 1%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till fina 7,6 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 367 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i april 2023 av Andreas Wistrand (Anemone Skog).

Mast

På det södra skiftet, vid toppen av berget Långsåsen återfinns en mast uppförd med nyttjanderättsavtal, anläggningsarrende. Anläggningsarrendet fortlöper med 5 år i taget från och med 1997-01.01 med en uppsägningstid om 12 månader. Arrendet bidrar årligen med en intäkt om ca 5000 kr.

Jakt

Jakten på skiftena är för jaktåret 2023 utarrenderad till Västerby Jaktlag. Västerby Jaktlag lyder under Stjärnsunds älgskötselomårde och har en jaktbar areal om ca 1000 ha. Möjlighet finns för nya ägare att söka medlemskap i jaktlaget.

För ytterligare frågor Västerby Jaktlag - vänligen kontakta ansvarig mäklare eller Jan-Erik Westlund på 073-023 36 30.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Hedemora Husby-Västerby 4:22

Ägare

Catrine Hällsjö 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 56,3 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Myr/kärr/mosse 0,5 ha
Summa: 58,4 ha

Taxeringsvärde

Skiftena saknar egna fastställda taxeringsvärden då försäljningen avser del av fastighet.

Inteckningar

De aktuella skiftena kommer inte belastas av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Skiftena ligger inom Husby socken vilket klassas som omarronderingsområde enligt Jordförvärvsförordningen. Förvärvstillstånd erfordras därför för såväl fysisk som juridisk person. Ansökan är avgiftsfri och behandlas av Länsstyrelsen i Dalarna.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg, fastighetsmäklare
070-9957535

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Husby-Västerby & vill bli kontaktad

Mäklaren för Husby-Västerby kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier