Huskasnäs

Välskött skogsskifte
Areal: 63 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 600 000 SEK
Anbudsdag: 25/8 2022
Totalt ca 63 ha Skogsmark i ett skifte med drygt 4 100 m³sk. Här erbjuds bra vägnät och fina fiskevatten.

Söder om Ramsjö finns detta skogsskifte på 63 ha sammanhängande skogsmark med skog främst i de yngre åldersklasserna. Produktiv skogsmark ca 56 ha med ett virkesförråd om 4 150 m³sk. Fastigheten är obebyggd och välskött.

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Huskasnäs

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för fastigheten upprättades av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs 2020. Planen har justerats för genomförda åtgärder och tillväxtberäknats till 2021 av Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen uppmätt till 55,8 ha. Virkesförrådet uppgår till 4 150 m³sk vilket ger ett medelförråd om 74 m³sk/ha. Fastigheten består främst av yngre och medelålders skog. 7,5 ha är markberedd (2022) kalmark som skall beskogas. Medelboniteten är skattad till 4,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 236 m³sk/år Trädslagsfördelning är 69% tall, 20% gran och 11% löv.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Enskild jakt. Köparen får på egen hand undersöka möjligheten att ingå i angränsande jaktlag.

Fiske

Fisket i området ingår i Ljusdal FVO. Se mer information på
https://www.ljusdalsfvo.se/

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten. Källa, Skogens Pärlor.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Huskasnäs 4:1

Ägare

Malin Louise Tung 1/2
Carin Astrup 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 63,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,8 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 56,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är för närvarande samtaxerad varför eget åsatt taxeringsvärde saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier