Hyllstofta

Obebyggda skogsfastigheter belägna i ett skifte, 1 500 meter nordväst Hyllstofta. Skogen är variationsrik avseende trädslagsblandning och åldersstruktur, med god volymförräntning. Vackra vyer från höjderna, söderut mot Söderåsen.
Areal: 39 ha
Kommun: Klippan
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2021
Obebyggt sammanhängande skogsskifte, beläget 1 500 meter nordväst Hyllstofta, halvvägs mellan Klippan och Perstorp. Skogsskiftet är kuperat och söder om skogsskiftet, över dalgången, ses Söderåsens konturer tydligt. Skogen är variationsrik med knappa 40 % barr- och resterande löv- och ädellövskog, med en dominans av bok. I den norra delen av skogsskiftet sträcker sig ett myrområde som utgör en del av Linnerödsmossen. Åldersstrukturen är jämn, med ett relativt lågt virkesförråd, vilket innebär att volymförräntningen är god. Den genomkorsande skogsbilvägen borgar för korta terrängtransportavstånd.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (18)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Oskar C Nilsson, Sydved, april 2021. Virkesförrådet uppgår till drygt 4 700 m³sk med en trädslagsfördelning som domineras av bok, följt av gran, tall och björk. Medelboniteten beräknas till 7,5 m³sk/ha/år och fastighetens löpande tillväxt i planperioden estimeras till 178 m³sk/år. Fastigheterna har förvaltats av Sydved.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper fanns registrerade när föreliggande fastighetsbeskrivning upprättades.

Jakt

Säljaren förbehåller sig, utan erläggande av vederlag, jakträtten på fastigheterna t.o.m. 2022-06-30. Förekommande klövviltslag är älg, rådjur och vildsvin. Dovhjortsstammen är inte stor och kronhjort förekommer inte. Fastigheten ingår i Vedby-Oderljunga älgskötselområde, https://vedbyoderljunga.se/. På hemsidan klargörs bestämmelser för älgtilldelning.

Rättsförhållande

Fastighet

Klippan Hyllstofta 2:9; 2:11 och 3:9

Ägare

Gunnel Hellqvist 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,1 ha
Impediment 4,9 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 38,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 182 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 3 205 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För information se prospekt.

Försäljningssätt

För information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning