Såld

Hyllstofta

Vackra vyer, barr och bok
Areal: 39 ha
Kommun: Klippan
Objektstyp: Skog
  • Denna fastighet är såld
Obebyggda skogsfastigheter belägna i ett skifte, 1 500 meter nordväst Hyllstofta. Skogen är variationsrik avseende trädslagsblandning och åldersstruktur, med god volymförräntning. Vackra vyer från höjderna, söderut mot Söderåsen.

Obebyggt sammanhängande skogsskifte, beläget 1 500 meter nordväst Hyllstofta, halvvägs mellan Klippan och Perstorp. Skogsskiftet är kuperat och söder om skogsskiftet, över dalgången, ses Söderåsens konturer tydligt. Skogen är variationsrik med knappa 40 % barr- och resterande löv- och ädellövskog, med en dominans av bok. I den norra delen av skogsskiftet sträcker sig ett myrområde som utgör en del av Linnerödsmossen. Åldersstrukturen är jämn, med ett relativt lågt virkesförråd, vilket innebär att volymförräntningen är god. Den genomkorsande skogsbilvägen borgar för korta terrängtransportavstånd.

Kontakta Areal

Kontakta oss på Areal

Kontakta oss på Areal

Jag vill bli kontaktad

Mäklare

Areal | Hässleholm

Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Alla objekt från Hässleholm

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier