I norra Ölme

Skogsskifte vid Dammåsen
Areal: 9 ha
Kommun: Kristinehamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 10/10 2022
Obebyggt skogsskifte om cirka 9 hektar med en virkesvolym om 1 600 m³sk. Jakt i viltvårdsområde.

Obebyggt skogsskifte om cirka 9 hektar med en virkesvolym om 1 600 m³sk. Huvudsakligen gallringsskog.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

I norra Ölme

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsskiftets areal uppgår till 8,6 hektar varav 8,4 är produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen är virkesförrådet 1 638 m³sk vilket ger ett medeltal om 195 m³sk per hektar. Nästan all skog är gallringsskog. Medelbonitet 5,4 m³sk per hektar och år.
För att veta mer om skogstillståndet, se den bifogade skogsbruksplanen. Skogsbruksplanens fältarbete utfördes under 2018 och är framskriven med beräknad tillväxt i planprogrammet PC-skog till år 2022.

Nyckelbiotoper

Det finns ingen registrerad nyckelbiotop.

Jakt

Skogsskiftet är beläget inom Ölme Allmännings viltvårdsområde som omfattar 2444 hektar.

Övrigt

Skogsskiftet bedöms vara för litet att stycka av till att bilda egen fastighet. Överlåtelsen kräver därför en lantmäteriförrättning där detta skogsskifte läggs till en annan fastighet i området. Därför kan det endast köpas av markägare som redan äger skog.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Kristinehamn Sanda 1:3

Ägare

Jan-Olov Vallner 1/2
Lars Vallner 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 8,4 ha
Skogsimpediment 0,2 ha
Summa: 8,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen avser område av Sanda 1:3 och där med finns det inget fastställt taxeringsvärde.

Inteckningar

Egendomen kommer inte belastas av några pantbrev eller belåning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
I norra Ölme & vill bli kontaktad

Mäklaren för I norra Ölme kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier