Innansjön

Innansjön
Areal: 23 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 500 000 SEK
Lantbruksfastighet i naturskönt läge. Flera ekonomibyggnader. Jakt och fiske.

Välvårdad skogs- och lantbruksfastighet om cirka 23,8 ha mark med bra byggnader i enskilt och naturskönt läge intill Risån i byn Innansjön, Burträsk. Trevligt bostadshus i mycket gott skick i två plan och källare. Bostadsytan är 132 kvadratmeter och rymmer tre sovrum. På den stora tomten står en charmig stuga för gästboende och en timrad smedja. Flertalet ekonomibyggnader med bra funktion såsom garage, ladugård och förrådsutrymmen. Nere vid ån, endast ett stenkast ifrån tomten står ett båthus. Som ägare till fastigheten finns fina möjligheter till både jakt och fiske. Med båt nås Göksjön endast några hundra meter nedströms ån. Fastigheten består av tre skiften bestående av ca 6,3 ha åkermark och ca 16,6 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 1 340 m³sk.

Kontakta Areal

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare

Innansjön

Jörgen Burstedt

Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder

Visa alla 37 bilder
Visa alla 37 bilder

Foto: Jörgen Burstedt, Areal och Fotograf Jonas Westling.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset uppfördes år 1938 och är byggt i två plan med liten källare. 1974 eldfängdes huset och totalrenoverades efter det. 1993 byggdes köket om och blev större då intilliggande rum slogs ihop. 2004 byggdes huset ut med vardagsrum och badrum med tvättmöjligheter. Huset har en trästomme som vilar på en torpargrund och delvis källargrund. Fasaden består av träpanel med ribb och upptill sitter ett yttertak av plåt på de tillbyggda delarna samt betongpannor på det ursprungliga taket. Fönster är av typen treglas och isoleringen i väggar består av spån och mineralull.

Byggnaden har ett vattenburet centralvärmesystem med en jordvärmeanläggning. Badrum, hall och vardagsrum har golvvärme, övriga rum har radiatorer. Det finns en vedeldad köksspis men skorstenen är inte besiktigad för eldning. Vatten tas från en egen djupborrad brunn och avloppet är en trekammarbrunn med infiltration. Ventilationen i huset är självdrag via ventiler. Bredband finns indraget.

Huset har enligt fastighetstaxeringen en boyta om 132 kvadratmeter fördelat på två bostadsplan samt en källare om 28 kvadratmeter. Planlösningen på nedre plan består av hall, kök, vardagsrum, sovrum och badrum. På övre plan finns en hall, två sovrum och ett förråd. Källaren består av ett förråd samt ett pannrum med värmepump och vattenanläggning.

Bostadshuset har löpande renoverats och underhållits. Köket är från 1993. 2004 byggdes badrummet och bostadshuset fick ett nytt avloppssystem. 2010 grävdes jordvärme. 2018 borrades en ny vattenbrunn och fönster byttes. 2023 installerades en radonavskiljare.

Tomt och omgivning

Gårdsplatsen och bostadshuset är placerat i söderläge något högt i terrängen med omkringliggande åkermark och utsikt mot Risån. Tomten är bevuxen med gräsmatta, buskar och gårdsträd.

Garagelänga

Byggnad som består av ett bilgarage, förråd och vedbod. Bilgaraget rymmer en bil och har en fjärrstyrd takskjutsport för bekväm öppning och funktion. Garaget är varmlagat och har ett golv av stenplattor. Förrådet har en invändig väggbeklädnad av skivmaterial. Hela längan har en stomme och fasad av trä. Plåttak upptill.

Byggnad som består av ett bilgarage, förråd och vedbod. Bilgaraget rymmer en bil och har en fjärrstyrd takskjutsport för bekväm öppning och funktion. Garaget är varmlagat och har ett golv av stenplattor. Förrådet har en invändig väggbeklädnad av skivmaterial. Hela längan har en stomme och fasad av trä. Plåttak upptill.

Gäststuga

Gäststuga som byggts ut med kök och ett lusthus som fungerar som matplats. Stugan har två bäddar, elradiator samt vedeldad plåtkamin. Köket består av en köksbänk med integrerade kokplattor, diskho samt fristående ugn. Vatten saknas. Träbyggnad med plåt- och papptak.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugårdsbyggnad med stall och foderlada. Stalldelen från 1938 och har murade väggar och gjutet golv, foderladan är från 1962 och av stolptyp med träfasad. Hela byggnaden har plåttak.

Stallet är inrett som snickeri, förråd och bastu. I snickeridelen finns en kamin för eldning. I den del som utgör bastudelen står en tvättmaskin med möjligheter till tvätt sommartid. Bastun har också en varmvattenberedare. Foderladan nyttjas som garage för traktorn med redskap samt gräsklippare och dylika inventarier. Ett etageplan är byggt invändigt i foderladan som tillsammans med funktionen hos en foderhiss i taket kan nyttjas till förvaring av inventarier.

Smedja

Timrad byggnad i nyskick uppförd år 2020 som är inredd som smedja med smides- och bruksföremål. Golvet invändigt består av betongplattor och yttertaket är av plåt.

Förrådsbyggnader

Ett före detta såghus och ett skjul fungerar som förvarings- och förrådsbyggnader. Husen är byggda i trä, har plåttak och är enklare.

Båthus

Nere vid Risån står ett båthus som rymmer plats för en båt med tillhörande utrustning.

Båthuset är byggt i trä, med plåttak och har el indraget. Med båt kommer man snabbt ut på Göksjön som ligger ca 500 m nedströms ån. Från tomten går det en vattenledning ner till båthuset som kan förse gården med sjövatten sommartid för trädgårdsbruk eller till bastun i ladugården.

Överlåtelsebesiktning och energideklaration

En överlåtelsebesiktning är genomförd av Anticimex i april 2022. Besiktningsprotokoll bilägges fastighetsbeskrivningen. En energideklaration avseende bostadsbyggnaden saknas och kommer inte att upprättas av säljaren.

Driftskostnader

Elektricitet: 16 571 SEK/år 1)
Sophämtning: 2 484 SEK/år
Slamtömning: 1 500 SEK/år
Kommunal fastighetsavgift: 2 768 SEK/år 2)
Boendeförsäkring: 5 027 SEK/år
Summa: 28 350 SEK/år 3)

1) Beräknad årsförbrukning ca 11 000 kWh för hela fastigheten varav ca 10 000 kWh är hänförlig till bostadshuset där ca 8 000 kWh går till uppvärmning.
2) Taxeringsvärde 369 000 SEK (bostad och tomt) x 0,75 %
3) Kostnad för väghållning tillkommer. Ägaren har skött snöskottningen själv med traktor.

Ovanstående driftskostnader per år (ca-uppgifter) avser det senaste årets användning av bostadshuset. Driftskostnaderna för ny ägare och ny användning kan komma att skilja sig betydligt.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad hösten 2020 uppgår fastighetens totala landareal till 23,8 ha fördelad på tre skiften varav 16,6 ha består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till 1 340 m³sk och den årliga tillväxten 52 m³sk. Skogsmarken är i huvudsak bevuxen med ungskogar i åldern från 1 till 40 år. Den äldre slutavverkningsbara skogen utgör ca 400 m³sk. Trädslagsfördelningen är jämn mellan trädslagen där tall utgör 39 %, gran 32 % och lövträd 26 % (varav merparten björk). Markens produktionsförmåga är i genomsnitt skattad till 4,3 m³sk per ha och år.

Skogsvård

Säljaren har beställt plantering av avdelning 1 på skifte 1 som ska utföras under 2022. Säljaren står för kostnaden. Utförare och ansvarig för planteringen är Norra skog.

Åkermark

Åkermarken uppgår till cirka 6,3 ha och brukas enligt ett muntligt uppgör utan arrendeavgift med en lantbrukare från grannbyn. Marken återgår till köparen under nästa år. Möjlighet finns dock att förlänga med nuvarande brukare.

Naturvärden och fornlämningar

Registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden saknas (källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor). Likaså finns inga fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar registrerade (källa: Riksantikvarieämbetet).

Vägar

Från byavägen och upp till gården (skifte 2) går en mindre grusväg med enskilt underhåll. Vägen går delvis över grannfastigheten och nyttjas av hävd då känt servitut saknas. Skiftet i norr (1) kan brukas och nås utifrån väg 364 som också är dragen över skiftet. Skiftet i väster (3) nås från byavägen mot Kvarnbyn.

Jakt

Jakten är muntligt utarrenderad och inregistrerad i ett jaktlag som jagar på ca 550 ha. Som ny ägare finns möjlighet att omregistrera marken senast i början på nästa år för fri disponering.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Innansjön 21:1

Ägare

Oiva Boström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,6 ha
Inägomark 6,3 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 23,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 62 000 kr
Skogsmark 464 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Tomtmark 50 000 kr
Bostadsbyggnader 319 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 919 000 kr

Inteckningar

Fastigheten har fyra inteckningar om totalt 22 800 SEK varav ett skriftligt pantbrev är utfärdat om 1 1 000 SEK. Övriga är datapantbrev. Det skriftliga pantbrevet överlämnas till köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras enligt jordförvärvslagen för fysisk person som inte sedan minst ett år är folkbokförd i glesbygdsområde i Skellefteå kommun. För juridisk person (exempelvis aktiebolag) är förvärvstillstånd ett krav. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart alternativt fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för eventuellt uttag av nya penninginteckningar/pantbrev. Förvärvstillstånd sökes hos Länsstyrelsen i Västerbotten när köpekontraktet är tecknat och är förknippat med en handläggningskostnad om 4600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-06-12

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Skellefteå

Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Alla objekt från Skellefteå

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Fastighetsmäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Lars-Gunnar Forsberg
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Innansjön & vill bli kontaktad

Mäklaren för Innansjön kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier