Isbo II

Obebyggd skogsmark nordväst om Delsbo i norra Hälsingland.
Areal: 115 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 11/11 2019
Här säljs 98 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 16 500 m³sk beläget nordväst om Delsbo. Virkesförrådet finns representerat i de flesta åldersklasserna men med en tyngdpunkt på medelålders och äldre skogar. Jakt i viltvårdsområde om ca 25 600 ha.

Försäljningsobjektet, som utgör del av fastighet, kan komma att säljas i delar beroende av intresse. För den intresserade finns även möjlighet att förvärva den gård och intilliggande inägomark som idag hör till fastigheten. Se separat annons på Areals hemsida för vidare information om försäljningen av gård och inägomark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsbruksplan för försäljningsobjektet har upprättats av Hans Hamilton i maj 2019. Enligt denna uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 98,0 ha med ett virkesförråd om 16 568 m³sk. Arealen är fördelad på fem ägofigurer och boniteten anges till 5,4 m³sk per hektar.

Vid intresse kan försäljningsobjektet komma att säljas i delar och då utifrån beaktande om vad som är möjlig fastighetsbildning. De olika delar som fastigheten kan komma att säljas i är enligt följande:

Del A, hela försäljningsobjektet vars omfattning framgår ovan.
Del B, Isbo, består av ett stort och ett mindre skifte om 46,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 908 m³sk.
Del C, Venås, omfattar två skiften om 39,0 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 408 m³sk.
Del D, Gotland, utgörs av ett skifte om 12,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 252 m³sk.

Åker- och betesmark

Till försäljningsobjektet hör enligt skogsbruksplanen 2,0 ha inägomark som till större del brukas. En mindre obrukad del är försumpad och har delvis inslag av buskar och träd.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Delsbo VVO som omfattar ca 25 600 ha. Älgjakten bedrivs inom området i flera mindre jaktlag. Kontaktperson är Johan Hermansson, markägaransvarig 070-251 19 30.

Fiske

Vattnen i Delsbo förvaltas i huvudsak av Delsbo fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Isbo 1:2, omr av

Ägare

Per Esbjörnsson 1/2
Helena Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 98,0 ha
Impediment 9,0 ha
Inägomark 2,0 ha
Övrigmark 6,2 ha
Summa: 115,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet utgör del av fastighet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning