Isbo

Budgivning pågår!
Gård med åkermark och rejäla utrymmen för verksamhet i Isbo, nordväst om Delsbo. Jakt i större VVO.
Areal: 10 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 975 000 SEK
Visning:
14/10 kl 17:30
Anmälan innan till mäklaren.
En gård med omgivande inägomark och fina utrymmen för verksamhet vackert belägen i Isbo, ca 11 km nordväst om Delsbo i norra Hälsingland. Mangårdsbyggnad om sex rum och kök och ett charmigt äldre bostadshus med potential. De båda byggnadernas belägenhet i vinkel med varandra skapar en fin inramning för uteplatsen som vetter mot sydväst. Bredband finns. Ekonomibyggnaderna omfattar t.ex. varmbonad verkstad och f.d. ladugård där snickeriverksamhet bedrivits. Vidare en lada med travers och betonggolv, maskinhall mm vilket skapar förutsättningar för den som vill bedriva verksamhet och ha goda förvaringsmöjligheter. Jakt i viltvårdsområde om ca 25 600 ha.

Försäljningsobjektet utgör del av fastighet. För den intresserade finns även möjlighet att förvärva hela eller delar av den skogsmark som idag hör till fastigheten. Se separat annons på Areals hemsida för vidare information om försäljningen av skogsmark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (39)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostad i 1 1/2 plan med källare under ca halva byggnaden. Delar av byggnaden har tidigare utgjort ladugård men som i omgångar byggts om till att bli en del av bostaden. Bostaden har fasad av stående träpanel med läkt, kopplade 2-glasfönster och yttertak av lertegel.

I entréplanet välkomnas du av en hall varifrån du till vänster kommer till det från 2011 renoverade och luftiga köket. Köket har dubbla diskhoar, vedeldad spis, kyl, frys och diskmaskin. Till höger i hallen ligger ett badrum med wc, handfat och badkar. Rakt fram ett genomgångsrum som för dig vidare till det rymliga vardagsrummet. Utanför vardagsrummet finns en balkong med tak som löper längs bostadens södra gavel. På den övre våningen finns ett allrum, två sovrum samt en mindre wc med handfat renoverat -09. Källaren rymmer ett sovrum, ett mindre rum, tvättstuga och förråd. Från källaren når du carport med plats för två bilar belägen under balkongen. Byggnadsarean, dvs byggnadens yta på marken, är ca 20x7 meter plus yta för carport/balkong om ca 25 m².

Uppvärmning genom vattenburet system och 750 l ackumulatortank som via kulvert är anslutet till en ca tre år gammal vedpanna alternativt en separat panna för fliseldning belägna i källaren under hönshuset. Sotning utförs löpande. Vatten från egen grävd brunn, äldre avloppsanläggning med 3-kammarbrunn.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats.

Driftskostnader

Nedanstående uppgifter avser det senaste året och när hushållet bestått av 4 personer. Uppvärmning av bostaden har förbrukat ca 50 m³ stjälpt mått flis och ca 10 m³ travat mått ved.

El, ca 10 000 kWh, 50 A säkring 1) ca 25 000 kr
Villaförsäkring 5 185 kr
Lantbruksförsäkring 2) 8 145 kr
Renhållning 1 800 kr
Slamtömning 1 000 kr
Sotning 2 700 kr
Vägavgift 1 600 kr
Summa 45 430 kr

1) Säkrat 50 A för bedriven snickeriverksamhet.
2) Kostnad för lantbruksförsäkring avser även brandförsäkring för den skogsmark, som säljs separat och inte ingår i detta försäljningsobjekt.

Äldre bostad

En äldre, charmig och fristående byggnad i 1 1/2-plan. Bottenvåningen har kök med vedeldad köksspis, ett rum och ett förrådsutrymme. På den övre våningen finns ett rum och i övrigt oinredd vind. Vedspisen har ej nyttjats eller besiktigats under många år varför eldningsförbud råder. Byggnaden vilar på stengrund, fasad av stående träpanel och takbeklädnad av lertegel. 1-glas fönster, delvis med innanfönster. Byggnadsarea ca 70 m² varav brokvist ca 4 m².

Övrig

Bagarstuga

Äldre byggnad om två rum och en murad bakugn som ej nyttjats sedan 80-talet varför skick är okänt. Byggnaden uppförd i timmer och träkonstruktion, fasad av timmer och lockpanel samt yttertak av eternitplattor. Byggnadsarea ca 36 m².

Vedbod

Byggnad i trä med yttertak och portar av plåt. Jordgolv. Byggnadsarea ca 6x5 m.

Ekonomibyggnader

Snickeri (f.d. ladugård)

En före detta ladugård uppförd 1974 i gott skick där tidigare inredning tagits bort och golvet jämnats till för att under senare år nyttjas som snickerilokal. Varmbonat utrymme med betonggolv som mäter ca 10x25 m och en inre takhöjd om ca 2,5 m ger goda möjligheter för olika typer av verksamhet. Uppvärmning genom vedeldad panna, belägen i tillbyggt pannrum om ca 3x3 m, och ansluten till en aerotemper. I byggnaden finns el, vatten, varmvattenberedare och slaskledning för gråvatten. Tträregelstomme, 3-glasfönster och yttertak av plåt.

Verkstad

Uppförd i träkonstruktion på betongplatta, i vinkel och direkt anslutning till den f.d. ladugården. Byggnadsarean uppgår till ca 11x13 m fördelat på två utrymmen, varav ett är isolerat, plåtklädda innerväggar och en vikport med höjd ca 3,7 m och bredd ca 3,2 m. Uppvärmning genom dieseldriven varmluftpanna (dock ej nyttjad de senaste åren). Det andra utrymmet är kallbonat men isolering av väggar har påbörjats.

Lada med sidobyggnad

En lada om ca 25x10 m på betongplatta belägen i direkt anslutning och som en förlängning till den före detta ladugården. Ladan har en rejäl inre takhöjd och en travers (ej besiktad) monterad i taknock. Skjutport vid byggnadens gavel. Väggar av trä, fasad av stående brädor och takbeklädnad av plåt. Sidobyggnaden mäter ca 25x6 m och är uppförd i trä, har yttertak av plåt samt jordgolv.

Maskinhall

Fristående byggnad med jordgolv uppförd i trä och takbeklädnad av plåt. Skjutportar på såväl byggnadens gavlar som långsidor. Byggnadsarean ca 10x20 m. En takstol som tidigare knäckts av snötyngd har lagats.

Hönshus och loge

Byggnad uppförd i två plan och i vinkel med mangårdsbyggnaden. Har tidigare utgjort hönshus och i en mindre källardel återfinns ett pannrum med värmeanläggning för mangårdsbyggnaden. Uppförd i trä på stengrund och källare. Fasad av träpanel och yttertak av plåt. I vinkel med och i anslutning till hönshuset står en loge uppförd i trä och med yttertak av plåt.

Ekonomibyggnad

En äldre byggnad som tidigare utgjort smedja. Uppförd i timmer, fasad av stående brädor, jordgolv och yttertak av pannplåt. Byggnadsarea ca 17 m².

Urinbrunn

Mellan vedboden och den f.d. smedjan finns en urinbrunn belägen. Brunnen saknar överbyggnad och är därför vattenfylld. Omgärdad av ett enklare fårstängsel vilket bör ses över.

Skog och mark

Åkermark

Till försäljningsobjektet hör enligt skogsbruksplanen 5,9 ha inägomark som utgörs av åkermark. Marken brukas av arrendator genom skriftligt arrendeavtal för en period om ett år i taget. Stödrätter följer med försäljningsobjektet.

Skogsmark

Enligt bifogad skogsbruksplan, som upprättats av Hans Hamilton i maj 2019, uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 1,4 ha med ett virkesförråd om 270 m³sk.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Delsbo VVO som omfattar ca 25 600 ha. Älgjakten bedrivs inom området i flera mindre jaktlag. Kontaktperson är Johan Hermansson, markägaransvarig 070-251 19 30.

Fiske

Vattnen i Delsbo förvaltas i huvudsak av Delsbo fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Isbo 1:2, omr av

Ägare

Per Esbjörnsson 1/2
Helena Eriksson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Inägomark 5,9 ha
Skogsmark 1,4 ha
Övrigmark 2,9 ha
Summa: 10,2 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde saknas då försäljningsobjektet utgör del av fastighet.

Inteckningar

Två penninginteckningar om totalt 2 100 000 kr följer med försäljningsobjektet. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Hudiksvalls kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 3 700 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning